วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"อบจ.หนองคาย" จัดงานเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมในวันครู เพื่อยกย่องครูและเชิดชูเกียรติครูในสาขาวิชาต่างๆ

วันที่ 16 ม.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย เป็นประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2557 ที่สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 จัดขึ้น พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร และรางวัลสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชู เกียรติในสาขาต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้ร่วมแข่งขันกีฬาวันครู ร่วมกับคณะครูด้วย สำหรับการจัดงานวันครูในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตลอดทั้งยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ครู

โดยจัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา การแสดงมุทิตาจิตแก่ครูอาวุโส การรำลึกถึงพระคุณครู การร่วมกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อปลูกจิตสำนึก และยืนยันในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ รวมถึงการมอบเกียรติบัตร โล่รางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและผู้สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา จากทุกภาคส่วน
ทั้งนี้การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมในวันครู เพื่อยกย่องครูและเชิดชูเกียรติครูในสาขาวิชาต่างๆ 16 ม.ค. 2557 22:57 16 ม.ค. 2557 23:12 ไทยรัฐ