วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คอร์รัปชันไทยพุ่ง จ่ายใต้โต๊ะทะลุ3แสนล้าน

ม.หอการค้าไทย เผยสถานการณ์คอร์รัปชันไทยรุนแรงมากขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อน เดือนมิ.ย.56 ภาคเอกชนจ่ายเงินใต้โต๊ะถึง 26% มากกว่า 35% ของรายจ่าย หรือ 2.35-3.29 แสนล้านบาท คิดเป็น 9.82-13.755 ของงบรายจ่ายปี 56 ที่ 2.4 ล้านล้านบาท หรือ 1.88-2.63% ของจีดีพี ส่วนปี 57 เชื่อคอร์รัปชันมากขึ้น ถ้ารัฐบาลใหม่ไม่เร่งเดินหน้าแก้ปัญหา...

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (CSI) ที่สำรวจจากประชาชนผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และข้าราชการ ภาครัฐ ทั่วประเทศ 2,400ตัวอย่างเมื่อเดือน ธ.ค.56 ว่า ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยโดยรวมอยู่ที่ 39 คะแนนจากเต็ม 100 คะแนน (0-40 คะแนน รุนแรงมากที่สุดถึงรุนแรง และ 41-100 คะแนนรุนแรงปานกลางถึงไม่มีคอร์รัปชันเลย) ลดลงจาก 41 คะแนนในการสำรวจครั้งก่อนเมื่อเดือน มิ.ย.56 ส่วนดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยในปัจจุบันอยู่ที่ 38 คะแนน ลดลงจาก 40 คะแนน และดัชนีแนวโน้มสถานการณ์คอร์รัปชันไทยอยู่ที่ 40 คะแนนลดลงจาก 42 คะแนน

นอกจากนี้ยังพบว่า 42% ของผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจกับภาครัฐต้องจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ ข้าราชการ นักการเมืองที่ทุจริตเพื่อให้ได้สัญญา ตั้งแต่ 26% ถึงมากกว่า 35% ของรายรับ รายรับ ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนที่ 51.8% และอีก 58% ต้องจ่ายเพิ่ม 1-25% โดยเมื่อประเมินวงเงินคอร์รัปชันจากค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างรวมถึงงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ในปี 56 ที่มีมูลค่ารวม 942,608 ล้านบาทแล้วหากมีคอร์รัปชัน 25% เท่ากับสูญเสียเม็ดเงินไปกับการคอร์รัปชันถึง 235,652 ล้านบาท คิดเป็น 9.82% ของงบประมาณรายจ่ายปี 56 ที่ 2.4 ล้านล้านบาท และคิดเป็น 1.88% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ปี 56 ที่มีมูลค่า 12.54 ล้านล้านบาท

หากมีการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเป็น 30% เท่ากับมีเม็ดเงินที่สูญเสียไปการคอร์รัปชันถึง 282,782.4 ล้านบาท คิดเป็น 11.78% ของงบประมาณรายจ่าย และคิดเป็น 2.25% ของจีดีพีและหากมีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเพิ่มเป็น 35% จะสูญเสียเม็ดเงินเพิ่มขึ้นเป็น 329,912.8 ล้านบาท คิดเป็น 13.75% ของงบประมาณรายจ่าย และคิดเป็น 2.63% ของจีดีพีจากปี 55 ที่หากมีการคอร์รัปชัน 25-35% ความเสียหายจะอยู่ที่ 210,035.8-294,050.1 ล้านบาท คิดเป็น 8.83-12.36% ของงบประมาณรายจ่ายปี 55 ที่ 2.38 ล้านล้านบาท และคิดเป็น 1.81-2.54% ของจีดีพี ที่มีมูลค่า 11.57 ล้านล้านบาท

“สถานการณ์คอร์รัปชันไทยยังมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะผู้ประกอบการยังต้องจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเพื่อให้ได้สัญญามากขึ้นอีก ซึ่งจากการสำรวจของศูนย์ฯ ตั้งแต่ปี54 เป็นต้นมา พบว่าเม็ดเงินที่เสียหายจากคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นจาก 194,395.1-272,153.1 ล้านบาทในปี 54 เป็น 210,035-294,050 ล้านบาทในปี 55 และเป็น 235,652-329,912 ล้านบาทในปี 56 หรือเสียหายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 20,000 ล้านบาท ถ้าดึงเงินจากคอร์รัปชันเข้าระบบได้จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ 1%”

อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์คอร์รัปชันในไทยยังมีความรุนแรง แต่คนไทยมีจิตสำนึกต่อการทุจริตมากขึ้นโดยเมื่อถามถึงเห็นด้วยหรือไม่ว่าการ ที่รัฐบาลทุจริตแต่มีผลงานและทำประโยชน์ให้สังคมเป็นเรื่องรับได้หรือเห็น ด้วยหรือไม่ว่าการทุจริตเป็นเรื่องไกลตัวไม่เกี่ยวกับตัวเองโดยตรง หรือเห็นด้วยหรือไม่ว่าการให้สินน้ำใจเล็กๆ น้อยๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องไม่เสียหาย ส่วนใหญ่กว่า 80% ตอบว่าไม่เห็นด้วย ขณะที่ความสามารถที่จะทานทนต่อการคอร์รัปชันนั้นอยู่ที่ 2.53 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน (0 คะแนน เกลียดการทุจริต/ไม่สามารถทนได้ และ 10 คะแนน สามารถทนได้) ลดลงจากครั้งก่อนที่อยู่ที่ 3.08 คะแนน ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มสำรวจเมื่อปี54 ที่คะแนนความทานทนต่ำกว่า 3 คะแนน

ในปี57 เชื่อว่า สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ถ้าปัจจัยต่างๆ ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยเฉพาะรัฐบาลที่ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ทำให้สังคม และพรรคการเมือง ปฏิเสธการคอร์รัปชันมากขึ้น ดังนั้น ประชาชนจึงกดดันให้มีการปฏิรูป และแก้ปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม ถ้ารัฐบาลใหม่จากการเลือกตั้ง ยังไม่เร่งแก้ไข ประชาชนก็จะกดดันมากขึ้น แต่ถ้ารัฐบาลใหม่เดินหน้าแก้ปัญหาจริงจังเชื่อว่า ปัญหาจะแก้ไขได้โดยเร็ว.

ม.หอการค้าไทยเผยสถานการณ์คอรัปชันไทยรุนแรงมากขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อน เดือนมิ.ย.56ภาคเอกชนจ่ายเงินใต้โต๊ะถึง26% มากกว่า 35% ของรายจ่าย หรือ2.35-3.29 แสนล้านบาท คิดเป็น 9.82-13.755 ของงบรายจ่ายปี 56 ที่ 2.4 ล้านล้านบาท หรือ 1.88-2.63% ของจีดีพี ส่วนปี 57 เชื่อคอรัปชันมากขึ้น ถ้ารัฐบาลใหม่ไม่เร่งเดินหน้าแก้ปัญหา... 16 ม.ค. 2557 18:27 16 ม.ค. 2557 18:56 ไทยรัฐ


advertisement