วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานวันครูร้อยเอ็ดคึกคัก ผู้ว่าฯ มอบรางวัลครูผู้มีอุดมการณ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานวันครู ประจำปี 2557 พร้อมประกอบพิธีสดุดี "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ" และมอบรางวัลเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์ด้วย...

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 57 นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2557 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ร่วมกันจัดงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ทั้งนี้ มีข้าราชการครูปัจจุบัน ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ และข้าราชการครูบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

นอกจากนี้ มีการประกอบพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระผู้ทรงเป็นแม่ และครูแห่งแผ่นดิน" และพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรางวัลเกียรติยศให้แก่ครูที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้มีอุดมการณ์ ในโครงการตามรอยและจิตวิญญาณครู คือ นางส่องหล้า บุญอรัญ ครูชำนาญการ ร.ร.โนนสีดาวิทยา อ.ศรีสมเด็จ รางวัลครูดีในดวงใจ จำนวน 3 คน คือ นางณีรนุช ช่วยนา ครูชำนาญการ ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด นางอุไร พรมมงคล ครู ร.ร.บ้านบากหนองแดง อ.ศรีสมเด็จ และนางยุพิณ ชมพูบุตร ครูชำนาญการ ร.ร.บ้านขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด.

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานวันครู ประจำปี 2557 พร้อมประกอบพิธีสดุดี "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ" และมอบรางวัลเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์ด้วย... 16 ม.ค. 2557 17:20 ไทยรัฐ