วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'จาตุรนต์'หนีม็อบ จัดงาน 'วันครู' ที่นครปฐมแทน

'จาตุรนต์'หนีม็อบ จัดงาน 'วันครู' ที่นครปฐมแทน

  • Share:

รมว.ศธ.เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 58 ประจำปี 2557 ที่จังหวัดนครปฐม หลังย้ายสถานที่จัดงานมาเป็นที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อหลีกเลี่ยงม็อบ กปปส.ชุมนุม...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ม.ค. 57 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการจัดงานวันครู ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 58 ประจำปี 2557 ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ซึ่งในปีนี้เป็นครั้งแรกที่จำเป็นต้องย้ายสถานที่จัดงาน เนื่องจากสถานการณ์ชุมนุมของกลุ่ม กปปส. จากทุกปีจะจัดที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ แต่ปีนี้ได้ย้ายมาจัดที่ จ.นครปฐมแทน

โดยในเวลา 07.30 น. คณะกรรมการคุรุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2557 ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่นข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีนายไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เป็นประธาน

จากนั้นในเวลา 09.00 น. นายจาตุรนต์ ได้เดินทางมาถึงและประกอบพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ "เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" และทรงเป็นครูของพสกนิกรชาวไทย ก่อนจะวางพวงมาลัยสักการะปฐมบูรพาจารย์ ด้านนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ และนายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดคำฉันท์รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ จากนั้น น.ส.ณัฏฐนันท์ ปั้นลายนาค ครูอาวุโสในประจำการนำผู้ร่วมชุมนุม กล่าวคำปฏิญาณตน

หลังจากนั้น รมว.ศึกษาธิการ คาราวะครูอาวุโสสมัยเรียน ได้แก่ ครูสมหมาย วัฒนคีรี อายุ 79 ปี อดีต ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ ครูอาวุโสนอกประจำการ และครูอาวุโสในประจำการ พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาชาติผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในประเทศที่ประสบความสำเร็จ จะให้ความสำคัญการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษา ซึ่งปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งคือ ครู  ซึ่งประเทศที่ประสบควาสำเร็จเหล่านี้ จะให้ความสำคัญกับวิชาชีพครูอย่างมาก ไม่ใช่เฉพาะแค่รายได้เท่านั้น แต่ที่สำคัญสังคมต้องให้เกียรติ และให้ความสำคัญต่อวิชาชีพครู  โดยประเทศไทยก็ได้ดำเนินการในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน จึงมีการจัดกิจกรรมวันครู ที่เป็นประเพณีที่ดีงาม ให้เกียรติ และความสำคัญกับครู เพราะครูถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และมีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ อีกทั้งครูยังมีภารกิจอันหนักหน่วง ที่จะต้องมีความอดทนเสียสละ เหนื่อยยาก เพื่อให้เด็กมีสติปัญญา มีคุณธรรมและมีความรู้ ที่จะทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติได้

"แม้ปัจจุบันจะเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ ที่มีข้อมูลข่าวสาร ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว แต่ครูก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้มอบความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งในยุคนี้ครูจำเป็นต้องพัฒนาตนเอง เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การที่เราบอกจะให้ความสำคัญกับวิชาชีพครูนั้น ต้องส่งเสริมให้มีคนดี คนเก่ง มาเป็นครู และทำหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจรวมถึงจะต้องให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อทำหน้าที่ของครูแต่ละคนให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วเช่นนี้" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ส่วนครูสมหมาย กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าและความงอกงามของลูกศิษย์ อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงมากในยุคปัจจุบัน ซึ่งครูยุคใหม่ต้องปรับตัวและตามให้ทัน ขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นความดีงามของสังคมและวัฒนธรรมก็ต้องธำรงไว้ เพราะวัฒนธรรมไทยที่ดี จะมีส่วนเสริมสร้างให้คนเป็นคนดี เช่น ที่ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จะไม่เน้นสอนวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือ วิชาชีวิต เพราะหากเด็กเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี ก็จะหมายถึงความมีอนาคตที่ดีด้วย.

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้