วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกท.เผยรายชื่อดีเด่นวงการมวยไทย

กกท. จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบุคคลในวงการกีฬามวยดีเด่น ประจำปี 2556 "ศรีสะเกษ ศ.รุ่งวิสัย" คว้ารางวัลนักมวยสากลอาชีพดีเด่น (ชาย) ส่วนค่ายมวยไทยดีเด่น คือ ค่ายมวยเกียรติเจริญชัย...

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ม.ค. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นายธงชัย ศรีดามา เป็นประธานคณะกรรมการ จัดการประชุมพิจารณาบุคคลในวงการกีฬามวยดีเด่น ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อรับรางวัลเกียรติยศบุคคลในวงการกีฬามวยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูบุคคลในวงการกีฬามวย และสถานประกอบการมวย ที่ทำคุณประโยชน์แก่วงการกีฬามวยให้เป็นที่ประจักษ์

ทั้งนี้ แยกเป็นรางวัลนักมวยดีเด่นประจำปี 2556, บุคลากรกีฬามวยดีเด่นประจำปี 2556 และสถานประกอบการมวยดีเด่นประจำปี 2556 ซึ่งวัดผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2556

สำหรับรางวัลมวยไทยอาชีพดีเด่น (ชาย) เป็นของ นายปกรณ์ มุสิผล หรือ "ปกรณ์ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมส์", มวยไทยอาชีพดีเด่น (หญิง) เป็นของ น.ส.รัชฎาพร วิหารธรรมเม หรือ "สาวสิงห์ ส.โสพิศ" แต่เจ้าตัวขอสละสิทธิ์ เนื่องจากมีชื่อรับรางวัลมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นหญิงด้วย รางวัลนี้จึงตกเป็นของ "น้ำตาล สก. คำรณบำรุงวิทย์" ที่ได้รับการเสนอชื่อในรางวัลนี้แทน

ส่วนรางวัลผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น คือ นายรำไทย เต้าทอง (เทิดทูน แก้วสัมฤทธิ์), ผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพดีเด่น คือ พ.ท.ขวัญ รัตนรังสี (ผู้ตัดสินเวทีมวยลุมพินี), ค่ายมวยไทยดีเด่น คือ ค่ายมวยเกียรติเจริญชัย ส่วนรางวัลนักมวยสากลอาชีพดีเด่น (ชาย) คือ นายวิศักดิ์ศิลป์ วังเอก หรือ "ศรีสะเกษ ศ.รุ่งวิสัย", นักมวยสากลอาชีพดีเด่น (หญิง) คือ น.ส.ศริพร ทวีสุข หรือ "แซมซั่น ต.บัวมาศ", ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลอาชีพดีเด่น คือ นายโชคชัย พิสิษฐ์วุฒินันท์, ผู้ตัดสินกีฬามวยสากลอาชีพดีเด่น คือ นายเอนก หงษ์ทองคำ

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลนักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น, รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น, รางวัลสื่อโทรทัศน์ดีเด่น, รางวัลวิทยุดีเด่น, รางวัลสื่อมวลชนอาวุโสดีเด่น, รางวัลปูชนียบุคคลกีฬามวย, รางวัลผู้ทรงคุณค่ากีฬามวย และรางวัลตำนานโอลิมปิก อีกด้วย.

กกท. จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบุคคลในวงการกีฬามวยดีเด่น ประจำปี 2556 "ศรีสะเกษ ศ.รุ่งวิสัย" คว้ารางวัลนักมวยสากลอาชีพดีเด่น (ชาย) ส่วนค่ายมวยไทยดีเด่น คือ ค่ายมวยเกียรติเจริญชัย... 16 ม.ค. 2557 14:32 16 ม.ค. 2557 14:42 ไทยรัฐ