วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

5 ยักษ์ใหญ่ก่อสร้าง เรียงแถวเข้าประมูล รฟม.สายสีเขียว

รฟม.ประมูลสายสีเขียว 5 บิ๊กก่อสร้างเรียงแถวซื้อซองกรุงเทพฯ-รฟม.เปิดประกวดราคาสายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต มูลค่ากว่า 3.8 หมื่นล้าน ระหว่างวันที่ 2-15 มกราคม 57 สรุปมี 31 บริษัทสนใจซื้อซองประมูล ตามคาด 5 บิ๊กก่อสร้างเรียงแถวซื้อซอง...

16 ม.ค. 57 นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่าจากการที่ได้ประกาศเชิญชวนประกวดราคางานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต รวมมูลค่ากว่า 3.8 หมื่นล้านบาท โดยเปิดขายเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ 2-15 มกราคม 57 และกำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาภายในวันที่ 11 เมษายน 57 คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาว่าจ้างผู้รับจ้างภายในเดือนตุลาคม 57 และเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนพฤศจิกายน 57 นั้น ปรากฏว่ามีผู้สนใจซื้อซองประมูล 31 บริษัท

สำหรับบริษัทผู้รับเหมาชั้นนำของไทย ได้สนใจซื้อซองเอกสารประกวดราคาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ, บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) โดยพบว่า มีต่างประเทศสนใจประกวดราคาในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

หลังจากที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ในวงเงินค่างานก่อสร้างงานโยธา 26,569 ล้านบาท และค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด (โปรวิชันนัล ซัม) อีก 2,656 ล้านบาท อีกทั้งยังได้อนุมัติให้ รฟม.ยกเว้นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และให้เปิดประกวดราคาแบบนานาชาติ พร้อมให้ รฟม. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการวงเงิน 7,863 ล้านบาท และกรอบวงเงินค่าจ้างงานสำรวจอสังหาริมทรัพย์ 15 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังให้ว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารควบคุมงานก่อสร้างงานโยธาในวงเงิน 1,062 ล้านบาทด้วย

นายยงสิทธิ์ กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันว่า อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของบริษัทก่อสร้างบ้าง แต่คาดว่าเมื่อถึงเดือนเมษายนน่าจะมีการร่วมทุนระหว่างไทยกับผู้รับเหมาต่างประเทศเข้ามายื่นซองหลายราย

หากครบกำหนดแล้วยังไม่มีผู้รับเหมาต่างประเทศมาซื้อซองประกวดราคา ก็จะไม่ขยายระยะเวลาออกไป เนื่องจากโครงการนี้ล่าช้ากว่ากำหนด 7 ปีแล้ว สำหรับงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต แบ่งเป็น 4 สัญญา ดังนี้

สัญญาที่ 1 สัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ วงเงินได้รับจัดสรร 14,110 ล้านบาท ราคากลางอ้างอิง 14,021 ล้านบาท ประกอบด้วยงาน ก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้ายกระดับ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ ระยะทางประมาณ 11.4 กิโลเมตร สถานียกระดับจำนวน 12 สถานี, สัญญาที่ 2 งานโยธา ช่วงสะพานใหม่-คูคต วงเงินได้รับจัดสรร 6,134 ล้านบาท ราคากลางอ้างอิง 6,125 ล้านบาท ประกอบด้วย งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้ายกระดับ ช่วงสะพานใหม่คูคต ระยะทางประมาณ 6.8 กิโลเมตร สถานียกระดับจำนวน 4 สถานี และสัญญาที่ 3 สัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร วงเงินที่ได้รับจัดสรร 3,715 ล้านบาท ราคากลางอ้างอิง 3,708 ล้านบาท, สัญญาที่ 4 สัญญาจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างระบบราง ราคาที่ได้รับจัดสรร 2,608 ล้านบาท ราคากลางอ้างอิง 2,608 ล้านบาท ประกอบด้วยงานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างงานระบบราง ช่วงหมอชิตสะพานใหม่-คูคต.

รฟม.ประมูลสายสีเขียว 5 บิ๊กก่อสร้างเรียงแถวซื้อซองกรุงเทพฯ-รฟม.เปิดประกวดราคาสายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต มูลค่ากว่า 3.8 หมื่นล้าน ระหว่างวันที่ 2-15 มกราคม 57 สรุปมี 31 บริษัทสนใจซื้อซองประมูล ตามคาด 5 บิ๊กก่อสร้างเรียงแถวซื้อซอง... 16 ม.ค. 2557 14:21 16 ม.ค. 2557 16:05 ไทยรัฐ