วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชพน.ย้ำทุกฝ่ายต้องจริงใจร่วมฝ่าวิกฤติชาติ

"วรรณรัตน์ ชาญนุกูล" หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ย้ำทุกฝ่ายต้องจริงใจร่วมฝ่าวิกฤติชาติ แนะ กกต. เร่งหารือเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเลือกตั้ง 2 ก.พ. ...

เมื่อวันที่ 16 มกราคม นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองขณะนี้ ยังคงสร้างความกังวลใจ และความไม่เชื่อมั่นที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง พรรคชาติพัฒนามีข้อเสนอ 1. กกต.และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ควรเร่งรีบหารือและประชุมร่วมกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนของการเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. ว่าจะได้ข้อสรุปอย่างไร เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย และใช้กระบวนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเป็นทางออกให้ประเทศได้ 2. ขณะนี้เริ่มมีความรุนแรงเกิดขึ้น ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจัง ในการใช้แนวทางอย่างสันติ หลีกเลี่ยงความรุนแรงทุกกรณี เพื่อประคับประคองไม่ให้สถานการณ์รุนแรงไปกว่านี้

3. การเจรจาโดยความจริงใจจากทุกฝ่าย ยึดถือประโยชน์ชาติเป็นหลัก เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การเลือกตั้ง และการปฏิรูปประเทศ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นแนวทางสากลที่ยอมรับได้ในระบอบประชาธิปไตย.

"วรรณรัตน์ ชาญนุกูล" หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ย้ำทุกฝ่ายต้องจริงใจร่วมฝ่าวิกฤติชาติ แนะ กกต. เร่งหารือเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเลือกตั้ง 2 ก.พ. ... 16 ม.ค. 2557 13:52 16 ม.ค. 2557 15:10 ไทยรัฐ