วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ครูใต้' จี้รัฐช่วย ย้ายด่วนกรณีพิเศษ หากถูกคุกคาม

ข้าราชการครู จ.นราธิวาส วอน รัฐบาลไม่ใช้กฎเกณฑ์มาตรฐานการย้ายทั่วไปมาพิจารณา หากต้องการย้ายเพราะความไม่ปลอดภัย หรือครูคนใดถูกโจรใต้คุกคาม ควรช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ม.ค. 57 ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ นายอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธีวันครู และมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูที่มีผลงานดีเด่นและเสียสละประจำปี 2556 จำนวน 10 ราย สังกัดสำนักงานพื้นที่การประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูที่เสียสละ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาตลอด โดยที่ไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยและต้องเสี่ยงกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมในครั้งนี้ นายรติ นิรมาณกุล ครูอาวุธโสประจำการ ได้เป็นผู้นำคณะครูกล่าวปฏิญาณตนและสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ใจความว่า ครูทุกคนจะร่วมอุดมการณ์สอนศิษย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 187 ราย ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งภายหลังจากการปฏิญาณตนแล้วเสร็จ คณะครูที่เดินทางมาร่วมงาน จำนวน 350 คน ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อร่วมไว้อาลัยแก่ครู จำนวน 187 ราย โดยเฉพาะครูจูหลิง ปงกันมูล ครูโรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่ถูกคนร้ายรุมประชาทัณฑ์จนเสียชีวิต เมื่อปี 48 ที่ผ่านมา

ด้าน นางบุศกร จันทร์ประไพ ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส กล่าวว่า สำหรับสวัสดิการของครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตนอยากจะขอวิงวอนให้รัฐบาลดูแลเป็นกรณีพิเศษ เรื่องที่ 1 ในเรื่องของการย้าย อยากจะให้เป็นการย้ายที่ไม่ต้องดูกฎเกณฑ์มากมายนัก ถ้าหากว่าพอจะช่วยเหลือหรือยืดหยุ่นได้ เช่น ครูที่ยังปฏิบัติราชการไม่เกิน 2 ปี ยังเป็นครูผู้ช่วยอยู่ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องย้ายกลับภูมิลำเนาหรือย้ายเนื่องจากความไม่ปลอดภัย ก็อยากจะให้ช่วยเหลือด่วน ก่อนที่จะมีการสูญเสีย ไม่ควรที่จะนำหลักเกณฑ์ว่าต้อง 2 ปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ย้ายแล้วมีตำแหน่งรออยู่ ควรช่วยเหลือเลย และถ้าหากพิจารณาดูแลแล้วมีภัยคุกคามของบุคคลนั้น ในการเดินทางอยากให้ช่วยครูคนนั้นเป็นกรณีพิเศษ และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเลื่อนวิทยฐานะของครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากวิทยฐานะชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษนั้น มีกฎเกณฑ์เกิดขึ้นมาแล้วก็จริง แต่โดยความจริงแล้วจากที่ได้สัมผัสด้วยตัวเอง ปรากฏว่าครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เมื่อทำเรื่องขอเลื่อนวิทยฐานะ ปรากฏว่ายังมีผู้ไม่ผ่านอยู่เป็นจำนวนมาก อยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือคณะครูที่ไม่ผ่านในเกณฑ์การประเมินนี้ให้มีเป็นการด่วน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีของคุณครูที่เสียสละเหล่านี้.

ข้าราชการครู จ.นราธิวาส วอน รัฐบาลไม่ใช้กฎเกณฑ์มาตรฐานการย้ายทั่วไปมาพิจารณา หากต้องการย้ายเพราะความไม่ปลอดภัย หรือครูคนใดถูกโจรใต้คุกคาม ควรช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ... 16 ม.ค. 2557 13:43 16 ม.ค. 2557 15:04 ไทยรัฐ