วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สตูลจัดงาน 'วันครู' เฉลิมพระเกียรติพระราชินีฯ

จังหวัดสตูลจัดงานวันครู ประจำปี 57 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" และรำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ม.ค. 57 นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล เป็นประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2557 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล โดยมีคณะครูอาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีการจัดงานวันครูครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในหัวข้อ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และ ร่วมกันรำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู และเพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน เและธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

ภายในงานจัดให้มีพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระครูบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ และร่วมกันยื่นสงบนิ่ง 1 นาทีและกล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นได้มอบโล่และเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูอาวุโสของ แผ่นดิน ครูดีเด่น ครูดีในดวงใจ ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระ และการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้คำขวัญวันครู “เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน” โดย ก่อนจัดกิจกรรมครูได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรหน้า ร.ร.อนุบาลสตูล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนครูผู้ล่วงลับ โดยเฉพาะเพื่อนครูที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.

จังหวัดสตูลจัดงานวันครู ประจำปี 57 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" และรำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์... 16 ม.ค. 2557 12:40 16 ม.ค. 2557 14:10 ไทยรัฐ