วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรพอเพียง

โดย

เกษตรพอเพียง เป็นเว็บไซต์ที่น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ และนำไปสู่การปฏิบัติจริง การทำเกษตรพอเพียงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน รวมทั้งเกษตรกร ทุกคนต่างน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวาง ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.kasetporpeang.com

หน้าแรก แนะนำหลายเรื่องราว เช่น พืชเศรษฐกิจที่กำลังได้รับความนิยม ต้นแบบคนพอเพียง จับกระแสพืชมาแรง เว็บบอร์ดเกษตรพอเพียง รวมความรู้ไว้หลากหลายให้ศึกษา เช่น คลังบทความเกษตรพอเพียง สัตว์เลี้ยง-สัตว์เศรษฐกิจ ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตรทั่วไป และใน สารบัญเว็บบอร์ด มีทั้ง มุมสบายสไตล์พอเพียง เครือข่ายสมาชิก ปศุสัตว์-สัตว์เลี้ยง IT ZONE ฯลฯ...

16 ม.ค. 2557 11:08 ไทยรัฐ