วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สคบ.จัดระเบียบคุมขายตรง

เตรียมประสาน “อย.” ห้ามขายยาแผนโบราณ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ว่า สคบ.อยู่ระหว่างทบทวนการจัดระเบียบธุรกิจขายตรงใหม่ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ขายสินค้าประเภทยาแผนโบราณออกจากการขึ้นทะเบียนเป็นธุรกิจขายตรง หลังจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกกฎระเบียบใหม่ กำหนดให้ยาแผนโบราณเป็นยาที่สามารถจำหน่ายได้ในสถานที่เฉพาะเท่านั้น จึงทำให้สินค้าประเภทดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นธุรกิจขายตรง เพราะถ้ายังจำหน่ายในช่องทางดังกล่าวอยู่ อาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายได้

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จำหน่ายยาแผนโบราณที่ได้มาจดทะเบียนเป็นธุรกิจขายตรงกับ สคบ.ตอนนี้มีไม่กี่รายเท่านั้น จึงไม่น่าจะเป็นเรื่องยากหากต้องนำออกจากการขึ้นทะเบียนเป็นธุรกิจขายตรง เบื้องต้นคงเชิญผู้ประกอบการเข้ามาหารือเพื่อแจ้งเหตุผลที่ต้องขอให้ออกจากการขึ้นทะเบียนก่อน โดยคาดว่าจะทำเสร็จไม่เกิน 1-2 เดือนนี้ แต่เพื่อให้เกิดความแน่ใจ สคบ.จะประสานไปยัง  อย. ให้ช่วยพิจารณาอีกครั้งว่า สินค้าใดบ้างที่เข้าข่ายเป็นยาแผนโบราณ เพราะจะได้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาอีกในภายหลัง

สำหรับการดำเนินธุรกิจขายตรงในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สคบ. ในปี 2556 ที่ผ่านมา มีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนดำเนินธุรกิจ 380 บริษัท ซึ่งทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบจาก สคบ.แล้วว่าเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจจริง ซึ่งลดลงจากเดิมที่มีบริษัทขายตรงมากถึง 852 บริษัท โดยส่วนใหญ่ได้เลิกกิจการไปแล้ว จึงอาจเป็นช่องให้ผู้ประกอบการหลอกลวงผู้บริโภคได้ ดังนั้นจึงเริ่มสำรวจและจัดระเบียบอย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตามในภาพรวมการประกอบธุรกิจดังกล่าว แม้ว่าจะได้ขึ้นทะเบียนไปแล้ว แต่ สคบ.จะติดตามการประกอบธุรกิจอยู่เป็นระยะ และหากธุรกิจใดประกอบธุรกิจตรงตามข้อกำหนดของ สคบ. โดยมีความปลอดภัย ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค สคบ.จะติดตราสัญลักษณ์ สคบ.แสดงไว้บนสินค้าหรือบริการ เพื่อให้รับทราบว่าเป็นธุรกิจที่มีการควบคุมและรับประกันความปลอดภัยให้ผู้บริโภค หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับความเสียหายจากการบริโภคสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ของ  สคบ. สามารถขอรับค่าชดใช้ความเสียหายจากบริษัทผู้ประกันภัยได้.

สคบ.อยู่ระหว่างทบทวนการจัดระเบียบธุรกิจขายตรงใหม่ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ขายสินค้าประเภทยาแผนโบราณออกจากการขึ้นทะเบียนเป็นธุรกิจขายตรง หลังจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกกฎระเบียบใหม่ กำหนดให้ยาแผนโบราณเป็นยาที่สามารถจำหน่ายได้ในสถานที่เฉพาะเท่านั้น 16 ม.ค. 2557 02:27 16 ม.ค. 2557 02:27 ไทยรัฐ