วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรงงานเหม็นปัญหาแก้ไม่ตก

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)เปิดเผยว่า จำนวนเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ประชาชนแจ้งมายัง  กรอ.ในปีที่ผ่านมา มีผู้ร้องเรียนรวม 1,771 เรื่อง จาก 841 โรงงานอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหามลพิษทางกลิ่นจากกระบวนการผลิต 494 เรื่อง รองลงมาเป็นมลพิษทางเสียง 330 เรื่อง ปัญหาโรงงานเถื่อน 254 เรื่อง มลพิษทางฝุ่น 237 เรื่อง มลพิษไอเสียของสารเคมี 182 เรื่อง น้ำเสีย 162 เรื่อง และควันระเหยออกมาจากปล่องระบายอากาศ 152 เรื่อง

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร 67 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องมลพิษทางกลิ่น น้ำเสีย และควัน รองลงมาเป็นอุตสาหกรรม ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะ 44 เรื่อง เป็นเรื่องทางมลพิษกลิ่น เสียง และไอสารเคมี อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 37 เรื่อง เป็นเรื่องมลพิษทางเสียง กลิ่นและไอสารเคมี

นายณัฐพล กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรอ.ได้เข้าไปตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกร้องเรียน และเมื่อพบว่าผิดจริงก็จะสั่งให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยใช้อำนาจตามมาตรา 37 แต่หากมีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 3 ครั้ง ไม่สำเร็จก็จะใช้อำนาจตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง ให้หยุดการดำเนินกิจการ ในส่วนที่เกิดปัญหา

เพื่อแก้ไขปัญหาตามระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด แต่หากโรงงานดังกล่าวแก้ไขไม่ได้ตามกำหนด หรือเพิกเฉยไม่ดำเนินการ กรอ.ก็จะสั่งให้ปิดกิจการและเพิกถอนใบอนุญาตโดยทันที โดยใช้อำนาจตามมาตรา 39 วรรคสาม ส่วนโรงงานที่ดำเนินการตั้งและประกอบกิจการไม่ได้รับอนุญาต ก็จะสั่งให้หยุดและระงับการประกอบกิจการ โดยใช้อำนาจตามาตรา 12

“ในปีนี้ กรอ.ได้ตั้งเป้าลดจำนวนเรื่องการร้องเรียนปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรมจากประชาชนให้ลดลง โดยจะหามาตรการให้สามารถชักจูงผู้ประกอบการ ดำเนินกิจการให้อยู่ในกฎระเบียบของ กรอ. พร้อมทั้งจะส่งเจ้าหน้าที่ กรอ.ออกไปตรวจสอบอย่างเข้มงวดทุกพื้นที่ แต่หากมีเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติม ก็มองอีกมุมได้ว่าประชาชนมีความใส่ใจกับชุมชนตัวเองมากขึ้น”.

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)เปิดเผยว่า จำนวนเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ประชาชนแจ้งมายัง กรอ.ในปีที่ผ่านมา มีผู้ร้องเรียนรวม 1,771 เรื่อง จาก 841 โรงงานอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหามลพิษทางกลิ่นจากกระบวนการผลิต 494 เรื่อง 16 ม.ค. 2557 02:16 16 ม.ค. 2557 02:16 ไทยรัฐ