วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือน "วัยรุ่น" นอนดึกเสี่ยงอ้วน-เตี้ย

พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล นักวิชาการโครงการ “รวมพลัง ขยับกาย สร้างสังคมไทย ไร้พุง” เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความอ้วน ถือเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน และโรคหัวใจ โดยโรคอ้วนมีปัจจัยที่มีความซับซ้อนตั้งแต่ระดับยีน ซึ่งบางคนมียีนที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเป็นโรคอ้วน นอกจากนี้โรคอ้วนยังมาจากภาวะอื่นได้อีก เช่นความ เครียด การใช้ชีวิตประจำวัน และการนอน โดยเฉพาะการนอนดึกหรือนอนไม่พอนั้น จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับร่างกายหลายด้าน โดยด้านที่เกี่ยวกับความอ้วน คือส่งผลให้ฮอร์โมนเครียดหรือคอร์ติซอล หลั่งมากขึ้นส่งผลให้มีความต้องการน้ำตาลมากกว่าเดิม นอกจากฮอร์โมนเครียดแล้ว ฮอร์โมนหิวหรือเกรลิน ก็จะหลั่งเพิ่มขึ้น ส่งผลให้หิวเป็นสองเท่าและยังทำให้ฮอร์โมนความอิ่มหรือเลปติน หลั่งลดลงส่งผลให้แม้ว่าจะรับประทานอาหารแล้ว แต่ก็ยังรู้สึกไม่อิ่มทำให้ต้องหาอะไรรับประทานอยู่ตลอด จนกลายเป็นการกินมากเกินไป โดยหากอยู่ในช่วงวัยรุ่นถ้านอนดึกก็ยังส่งผลทำให้เตี้ยอีกด้วย อย่างไรก็ตามเวลาที่เหมาะสมกับการนอนคือช่วงเวลาระหว่าง 21.00 น. - 23.00 น. หรือไม่เกินเที่ยงคืน.

พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล นักวิชาการโครงการ “รวมพลัง ขยับกาย สร้างสังคมไทย ไร้พุง” เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความอ้วน ถือเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง 16 ม.ค. 2557 01:26 16 ม.ค. 2557 01:26 ไทยรัฐ