วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปรับการบริหาร ร.ร.กทม. ตั้ง5สำนักงานดูแทนเขต

นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะประธาน คณะกรรมการพิจารณาปรับโครงสร้างการศึกษา กทม. เปิดเผยว่า ได้นัดคณะกรรมการฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษา ซึ่งได้มีแผนงาน จะดำเนินการแบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 5 พื้นที่ เพื่อให้บุคลากรทางวิชาชีพครู เป็นผู้บริหารจัดการเอง จากเดิมที่ให้ผู้อำนวยการเขตเป็นผู้ดูแล ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนศึกษา และสำรวจความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง คาดว่า จะได้ข้อสรุปภายในเดือนมกราคมนี้ จากนั้น จะเสนอ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. เพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนจะส่งเรื่องให้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กทม. (ก.ก.) ต่อไป

นายอรรถพรกล่าวต่อว่า การปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าว จะสามารถเดินหน้าได้ เนื่องจากไม่ต้องตั้งงบประมาณและไม่ต้องเพิ่มอัตรากำลัง เพียงแต่ต้องแก้ระเบียบเท่านั้น เพื่อยุบฝ่ายศึกษา 50 เขต แล้วตั้งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา ซึ่งอัตรากำลังมีมากเพียงพออยู่แล้ว ส่วนสถานที่ตั้งของสำนักก็อาจใช้พื้นที่ของโรงเรียน ขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้ว หรือในสำนักงานเขต ทั้งนี้ การแบ่งพื้นที่การศึกษาเกิดจากเสียง สะท้อนของครูและสภา กทม. ที่ต้องการผลักดันให้บุคลากรในวิชาชีพครู เป็นผู้บริหารจัดการกันเอง เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน แก้ปัญหาครูรั่วไหล ทำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานการศึกษาเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ.

นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะประธาน คณะกรรมการพิจารณาปรับโครงสร้างการศึกษา กทม. เปิดเผยว่า ได้นัดคณะกรรมการฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษา ซึ่งได้มีแผนงาน จะดำเนินการแบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 5 พื้นที่ 16 ม.ค. 2557 00:56 ไทยรัฐ