วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นํ้าไหลแรงกลิ่นคลอรีนจัด

การประปาฯซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำกลางเมืองเรียบร้อยแล้ว

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ได้ทำการปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ ด้วยวงเงินกว่า 800 ล้านบาท จำนวน 5 เส้นทาง คือ 1. บริเวณแยกสี่ พระยา ถึงบริเวณสวนลุมพินี 2. บริเวณแยกประดิพัทธ์ ถึงแยกสี่พระยา 3. หน้าสำนักงานเขตคลองสาน ถึงสถานีสูบจ่ายน้ำท่าพระ 4. บริเวณสวนลุมพินี (หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6) ถึงลานจอดรถสวนลุมพินี และ 5. จากบ่อพักลดระดับน้ำลุมพินี ถึง สถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2554 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างเสถียรภาพการให้บริการน้ำประปา ขณะนี้ กปน. ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ทุกเส้นทาง การ ทดสอบระบบอุโมงค์ไม่พบปัญหา การบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักร และถังเก็บน้ำใส ภายในสถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินีเสร็จสมบูรณ์ ใน สัปดาห์นี้จะสูบส่งน้ำประปาเข้าถังเก็บน้ำใส และรอการยืนยันผล การตรวจสอบคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มของ องค์การอนามัยโลก (WHO) จากนั้นจึงจะดำเนินการสูบจ่ายน้ำประปา ไปสู่บ้านเรือนประชาชนต่อไป คาดว่า จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งระบบในกลางเดือนนี้

นายธนศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมเป็นต้นไป ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในจะมีน้ำประปา ที่มีแรงดันสูงขึ้น อนึ่ง ในระยะแรกน้ำประปาจะมีกลิ่นคลอรีนสูงกว่า ปกติ ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวล เพียงรองน้ำประปาแล้วตั้งทิ้งไว้สักครู่ กลิ่นคลอรีนจะระเหยไปเอง และคลอรีนในน้ำประปายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล มิได้เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่ประการใด.

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ได้ทำการปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ ด้วยวงเงินกว่า 800 ล้านบาท จำนวน 5 เส้นทาง คือ 1. บริเวณแยกสี่ พระยา ถึงบริเวณสวนลุมพินี 2. บริเวณแยกประดิพัทธ์ ถึงแยกสี่พระยา 3. หน้าสำนักงานเขตคลองสาน ถึงสถานีสูบจ่ายน้ำท่าพระ 16 ม.ค. 2557 00:52 16 ม.ค. 2557 00:52 ไทยรัฐ