วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปล่อยกุลาดำ ฟื้นชีวิตอ่าวปัตตานี

กุ้งกุลาดำสัตว์น้ำที่มีความสำคัญต่อปากท้องของชาวบ้านรอบอ่าวปัตตานี แต่จากการสำรวจกลับพบว่า ปริมาณกุ้งกุลาดำในธรรมชาติรอบอ่าวปัตตานีได้ลดจำนวนลงอย่างน่าเป็นห่วง เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนอุตสาหกรรมตลอดจนการใช้เครื่องทำประมงที่มีการทำลายสัตว์น้ำสูง ส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านขาดรายได้เลี้ยงครอบครัวและสูญเสียแหล่งอาหารในการยังชีพ ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย อีกทั้งมีนักลงทุนต่างถิ่นเข้ามาประกอบธุรกิจ เกิดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่เพิ่มขึ้นไปอีก


นายคมน์ ศิลปาจารย์ ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กล่าวว่า กรมประมงได้เล็งเห็นความสำคัญของกุ้งกุลาดำที่ลดลง จึงได้ดำเนินการสำรวจและรวบรวมพ่อแม่พันธุ์นำมาเพาะขยายพันธุ์เพิ่มประชากรกุ้งกุลาดำที่มีคุณภาพปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ มาตั้งแต่ปี 2548 โดยปล่อยกุ้งกุลาดำขนาด 4-5 ซม. ทุกปี ปีละ 2.5 ล้านตัว เพราะเป็นกุ้งที่มีขนาดที่มีอัตรารอดสูงถึง 91.92%

นายทศพล พลรัตน์ นักวิชาการประมงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี เผยผลของการเพิ่มประชากรกุ้งกุลาดำในอ่าวปัตตานีว่า จากการสำรวจพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี 74 ตร.กม. ในปี 2547 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก่อนมีโครงการปล่อยกุ้ง พบว่ามีประชากรกุ้งกุลาดำแค่เพียง 0.3 ตัว/ตร.กม.เท่านั้นเอง หลังเริ่มทยอยปล่อยกุ้งไป 5 ปี ประมาณ 9 ล้านตัว การสำรวจเมื่อปี 2553 พบประชากรกุ้งกุลาดำเพิ่มขึ้น โดยชาวประมงสามารถจับกุ้งกุลาดำขายได้มากถึง 74.239 ตัน


ส่วนปี 2556 ที่ผ่านมา คาดว่าประชากรกุ้งน่าจะเพิ่มขึ้นอีกมากเพราะในช่วง 4 ปีหลังมานี่ได้ปล่อยกุ้งเพิ่มไปอีก 11.7 ล้านตัว เห็นได้จากชาวประมงพื้นบ้านและนักอนุรักษ์ในอ่าวปัตตานี ต่างให้การยอมรับและชื่นชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในหลายด้าน ทั้งด้านทรัพยากรสัตว์น้ำที่เพิ่มมากขึ้น ด้านระบบนิเวศที่กลับมาคืนความสมบูรณ์อีกครั้ง
รวมถึงช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ และมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย.

 

กุ้งกุลาดำสัตว์น้ำที่มีความสำคัญต่อปากท้องของชาวบ้านรอบอ่าวปัตตานี แต่จากการสำรวจกลับพบว่า ปริมาณกุ้งกุลาดำในธรรมชาติรอบอ่าวปัตตานีได้ลดจำนวนลงอย่างน่าเป็นห่วง... 15 ม.ค. 2557 13:56 15 ม.ค. 2557 14:16 ไทยรัฐ