วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมัชชาเสรี มช.หนุนรัฐฯ วอนกกต.จัดเลือกตั้ง2กพ.

กลุ่มสมัชชาเสรี มช. จุดเทียนไม่เอารัฐประหาร หนุน กกต.จัดให้มีการเลือกตั้ง 2 ก.พ. พร้อมป้องรัฐบาลปกป้อง ปชต.ในขอบเขต ก.ม.พร้อมจุดเทียนสันติภาพ...

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 14 ม.ค. ที่ลานกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย ได้พร้อมใจกันสวมเสื้อสีขาว ประกอบไปด้วย นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา จำนวนหนึ่ง ได้ร่วมกันกันทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ พร้อมกับอ่านแถลงการณ์ระบุว่า สืบเนื่องมาจาก กลุ่มสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประชาธิปไตยได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ของ กปปส. ได้มีข้อเสนอให้ทางรัฐบาลลาออกจากตำแหน่งรักษาการ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเมือง และจัดตั้งสภาประชาชนอันเป็นวิถีทางนอกเหนือไปจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 การกระทำในลักษณะดังกล่าว นอกจากเป็นการไม่เคารพและละเมิดกติกาประชาธิปไตย ยังอาจเป็นเหตุนำไปสู่ความรุนแรง การเผชิญหน้าระหว่างมวลชนที่มีความเห็นแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมือง หรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองในลักษณะดังกล่าวอาจจะนำไปสู่เงื่อนไขของการทำรัฐประหาร

 

ทางกลุ่มสมัชชาเสรีเพื่อประชาธิปไตย แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเรียกร้องให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีใด หรือสังกัดกลุ่มองค์กรใด ร่วมมือกันแก้ปัญหา และฝ่าข้ามความขัดแย้งไปอย่างสันติสุข ยุติเงื่อนไขนำไปสู่การบาดเจ็บหรือสูญเสียผู้คน ภายใต้กติกาของระบอบประชาธิปไตยที่เคารพในสิทธิ์และเสียงของประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และขอเรียกร้องให้ทางรัฐบาลไม่ต้องทำตามข้อเรียกร้องของ กกต.ที่จะให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไป เนื่องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจกับองค์กรใดๆ ที่ให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้ จึงขอให้ทาง กกต.จัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.2557 และขอเรียกร้องให้ทางรัฐบาลให้แสดงความกล้าหาญที่จะปกป้องประชาธิปไตย และคงความเป็นรัฐโดยดำเนินมาตรการต่างๆ อยู่บนขอบเขตของกฎหมาย จากนั้นได้ร่วมกันจุดเทียน แล้วนำมาปักไว้บนรูปสัญลักษณ์ คำว่าสันติภาพ ก่อนที่จะแยกย้ายกันสลายตัวไป.

กลุ่มสมัชชาเสรี มช. จุดเทียนไม่เอารัฐประหาร หนุน กกต.จัดให้มีการเลือกตั้ง 2 ก.พ. พร้อมป้องรัฐบาลปกป้อง ปชต.ในขอบเขต ก.ม.พร้อมจุดเทียนสันติภาพ... 14 ม.ค. 2557 18:57 14 ม.ค. 2557 20:16 ไทยรัฐ