วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยันผู้สอบบัญชีเพียงพอรับรองงบการเงิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แจงไม่มีปัญหาผู้สอบบัญชีไม่เพียงพอรับรองงบการเงินนิติบุคคลอย่างที่เป็นข่าว ส่วนการกำหนดให้รับรองได้รายละไม่เกิน 200 ธุรกิจ หวังคุมคุณภาพงานสอบบัญชี และสร้างความน่าเชื่อถือ และเชื่อมั่นให้นักลงทุน...

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ขณะนี้มีผู้สอบบัญชีไม่เพียงพอที่จะจัดทำ และรับรองงบการเงินของนิติบุคคลทั่วประเทศที่มีกว่า 500,000 ราย เพราะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกกฎหมายกำหนดให้ผู้สอบแต่ละรายสามารถรับรองงบฯ ได้ไม่เกิน 200 ธุรกิจว่า ยืนยันว่า จำนวนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพียงพอที่จะรับรองงบการเงินของนิติบุคคลทั่วประเทศ และไม่มีปัญหาขาดแคลน

โดยปัจจุบัน แม้มีจำนวนนิติบุคคลทั่วประเทศกว่า 500,000 ราย แต่ในจำนวนนี้ราว 100,000 รายเป็นห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก ที่กรมฯ ได้ยกเลิกให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องรับรองงบการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่าย ให้กับธุรกิจขนาดเล็ก จึงเหลือนิติบุคคลอีก 400,000 กว่าราย ที่ต้องมีผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน

ขณะที่ มีจำนวนผู้รับรองบัญชีอนุญาตที่ 8,000 กว่ารายทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะรับรองงบไม่เกินรายละ 50 ธุรกิจ ส่วนที่มีการรับรองงบสูงสุดตามกฎหมายกำหนดไม่เกิน 200 ธุรกิจนั้น มีเพียง 350 คนเท่านั้น หรือ 6.5% ของผู้สอบบัญชีทั้งหมด จึงไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาผู้สอบบัญชีไม่เพียงพอกับจำนวนนิติบุคคลตามที่เป็นข่าว

การที่ต้องกำหนดให้ผู้สอบบัญชีแต่ละรายรับรองงบได้ไม่เกิน 200 รายก็เพื่อควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและยกระดับคุณภาพของงบการเงินของนิติบุคคล ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไป รวมทั้งป้องกันผู้สอบบัญชีที่จะทำงานโดยไม่ทำการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แจงไม่มีปัญหาผู้สอบบัญชีไม่เพียงพอรับรองงบการเงินนิติบุคคลอย่างที่เป็นข่าว ส่วนการกำหนดให้รับรองได้รายละไม่เกิน 200 ธุรกิจ หวังคุมคุณภาพงานสอบบัญชี และสร้างความน่าเชื่อถือ และเชื่อมั่นให้นักลงทุน... 14 ม.ค. 2557 18:52 14 ม.ค. 2557 20:16 ไทยรัฐ