วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ยิ่งลักษณ์' ลั่น อยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตย

"ยิ่งลักษณ์" ลั่นอยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตย ยันไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่ง ชี้รัฐบาลเปิดเวทีถกทางออกเลื่อนเลือกตั้ง อยากเห็น กกต.เข้าร่วมฐานะแม่งาน ขอร้อง กปปส. ใช้เวทีเจรจา ถกปฏิรูป ...

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 มกราคม ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีรัฐบาลทำหนังสือเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง หารือถึงเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ออกพระราชกฤษฎีกาวันเลือกตั้งใหม่ว่า ตนจะไปร่วมหารือด้วย การทำหนังสือเชิญหารือครั้งนี้ เนื่องจากหนังสือ กกต.ระบุว่า เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบรัอย รัฐบาลจึงเห็นถึงความจำเป็น ในฐานะรัฐบาลเป็นผู้ประสานงานภายใต้การทำงานของ กกต. ที่เป็นแม่งานใหญ่

ฉะนั้น ควรเปิดรับฟังปัญหาจากพรรคการเมือง และผู้ปฏิบัติงานด้วยว่า การปฏิบัติงานนั้นเกิดปัญหาอะไร เพื่อที่นำเป็นข้อคิดไปพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อย และอยากเห็น กกต. เข้าไปฟังด้วย เพราะเป็นแม่งานหลัก ถ้า กกต. ได้รับฟังก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการศึกษา เพื่อดูว่าปัญหาต่างๆ เป็นอย่างไร เราจะร่วมกันแก้ไขและร่วมมือกันอย่างไร ที่สำคัญต้องฟังพรรคการเมืองต่างๆด้วย ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร


เมื่อถามว่า ถ้า กกต.ไม่เข้าร่วม น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ต้องขอร้อง กกต. ถ้า กกต.ไม่เข้าฟัง ก็จะไม่ได้รับข้อมูลตรงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ส่งหนังสือมา จึงอยากเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือพร้อมๆ กัน หารือคนใดคนหนึ่งก็ไม่จบ ต้องแยกออกเป็น 2 ส่วน คือการบริหารจัดการจะทำอย่างไรใหเป็นไปอย่างเรียบร้อย และปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องพูดแยกกัน แต่การบริหารจัดการคงร้องรับฟังจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญพรรคการเมืองใหญ่ๆ ต้องมีการพูดคุยกัน ไม่เช่นนั้นเราจะไม่ได้พูดคุยกัน จึงเสนอให้รับฟังความเห็นร่วมกันเป็นสิ่งที่ดีสุด

เมื่อถามว่า การที่ต้องเชิญทุกฝ่ายหารือ เป็นเพราะเหตุผล กกต. เสนอเลื่อนวันเลือกตั้ง ยังไม่เพียงพอใช่หรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ไม่ใช่แต่เอกสารของ กกต. ให้หารือเรื่องการเลือกตั้ง และเรื่องข้อกฎหมาย ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมาคุยกัน โดยแยกออกเป็นสองส่วน คือการบริหารการจัดการและข้อกฎหมาย แต่เราพูดถ้าเราพูดแต่ข้อกฎหมาย ว่าจะเลื่อนได้หรือไม่ แต่การบริหารจัดการก็ยังไม่ได้คุยกัน และวันนี้พรรคการเมืองใหญ่ๆ ยังไม่ได้ลงสมัคร รวมถึงปัญหาผูัสมัครพรรคการเมืองที่ยังไม่ได้พิจารณาตัดสินการลงสมัคร หลังเกิดปัญหาในการสมัคร ยังไม่ต้องไปถึงข้อกฎหมายเลย เอาแค่ขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนั้น ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมาคุยกัน ขณะเดียวกัน หนังสือ สตง.บอกว่ายังไม่ให้ดำเนินการเลือกตั้ง แล้วจะไปได้อย่างไร นี่คือสิ่งที่ควรมาเปิดใจนั่งคุยกันด้วยเหตุผล ด้วยการปฏิบัติ วันนี้ปัญหาหน้างานเป็นอย่างไรมาช่วยกันคิดก่อน และฝ่ายที่รู้เรื่องช่วยกันแนะนำ

เมื่อถามว่า หากพรรคประชาธิปัตย์ และ กปปส. คู่ขัดแย้งโดยตรงไม่เข้าร่วม ความพยานามแก้ปัญหารัฐบาลจะสูญเปล่าหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ตอบว่า ความพยายามคงต้องทำต่อไป อย่างแรกคืออยากเห็นพรรคประชาธิปัตย์ แสดงเจตนารมณ์การเลือกตั้ง เพราะพรรคการเมืองทุกพรรค มีหน้าที่ลงสมัครรับการเลือกตั้ง ถ้าไม่รับกติกาใดๆ เลย บ้านเมืองจะอยู่ได้อย่างไร

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ส่วนข้อเสนอของผู้ชุมนุมที่เรียกร้องการปฏิรูป ทำไมไม่ใช้เวทีที่จะมาคุยเรื่องการปฏิรูปให้เกิดขึ้นเพราะการทำอย่างนี้ ประเทศเจ็บปวด และทุกคนได้รับความเดือดร้อน ขอร้องเข้าร่วมเวทีปฏิรูปเถอะ หากอยากปฏิรูปอะไร แก้ไขอะไรเพื่อให้การปฏิรูปภาคประชาชน ปลอดจากนักการเมือง หรือเรื่องทุจริต คอร์รัปชัน ก็จะสามารถบังเกิดผลได้ ถ้าเรียกร้องอย่างนี้บ้านเมืองไปไม่ไดั ต้องกราบเรียนว่า ถ้ากติกาเราไม่มีอะไรยึดหลักเลย แล้วบ้านเมืองจะเดินได้อย่างไร

เมื่อถามว่า วันนี้ กปปส.ก้าวข้ามการเลือกตั้งไปแล้ว แต่เรียกร้องให้นายกฯ ลาออกจากการทำหน้าที่นายกฯ รักษาการ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า เรียนยืนยันหลายครั้งแล้วว่า ตนมีหน้าที่ปฏิบัติตาม ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่หลังรัฐบาลยุบสภาต้องมีหน้าที่ในการรักษาการ วันนี้เรียนว่าไม่ได้ยึดติดการรักษาเพื่อเสถียรภาพทางการเมือง แต่ตนกำลังทำหน้าที่ในฐานะในการรักษาประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนคือเจ้าของอธิปไตย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังนายกฯ ให้สัมภาษณ์เสร็จประมาณ 10 นาที ได้โพสต์เนื้อหาช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ลงเฟซบุ๊ก  Yingluck Shinawatra ว่า "ดิฉันไม่ได้อยู่เพื่อรักษา สถานภาพทางการเมือง แต่อยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะ".

 

"ยิ่งลักษณ์" ลั่นอยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตย ยันไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่ง ชี้รัฐบาลเปิดเวทีถกทางออกเลื่อนเลือกตั้ง อยากเห็น กกต.เข้าร่วมฐานะแม่งาน ขอร้อง กปปส. ใช้เวทีเจรจา ถกปฏิรูป ... 14 ม.ค. 2557 15:16 14 ม.ค. 2557 15:54 ไทยรัฐ