วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมศุลฯ งัดแผนสำรองผู้ไม่มีหน้าที่ให้รอคำสั่งอยู่บ้าน

อธิบดีกรมศุลกากร แจ้งเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิบัติตามแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน กรมฯ ปิดประตูแน่นอน ไม่อนุญาตให้ใครเข้า-ออก...

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. มีรายงานว่า มีคำสั่งอธิบดีกรมศุลกากร แจ้งให้ผู้บริหารปฏิบัติตามแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามขั้นตอนที่ได้วางไว้ทุกประการ ให้มีผลปฏิบัติตั้งแต่วันเวลานี้เป็นต้นไป (ผู้ไม่มีหน้าที่ปฏิบัติตามสายงานหลัก ให้รอการแจ้งคำสั่งอยู่ที่พัก ส่วนผู้ปฏิบัติการตามสายงานที่วางไว้ให้ปฏิบัติตามพื้นที่สำรองที่กำหนด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติ)

พร้อมกันนี้ ทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) กรมฯ จะเริ่มไม่อนุญาตให้บุคคลใดเข้าออก หากไม่มีธุระจำเป็นจริงๆ ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ที่มีความจำเป็นต้องมาปฏิบัติตามแผนฯ บริเวณภายในกรมฯ ให้ติดต่อขออนุญาตหน้าประตู 2 (กองวิเคราะห์สินค้าเดิม) เท่านั้น และยืนยันว่ากรมฯ จะปิดประตูแน่นอน.

อธิบดีกรมศุลกากร แจ้งเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิบัติตามแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน กรมฯ ปิดประตูแน่นอน ไม่อนุญาตให้ใครเข้า-ออก... 14 ม.ค. 2557 10:43 14 ม.ค. 2557 13:22 ไทยรัฐ