วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สระแก้วประกาศภัยพิบัติหนาวแล้ว 9 อำเภอ

สระแก้วประกาศภัยพิบัติหนาวแล้ว 9 อำเภอ

  • Share:

สระแก้วหนาวต่อเนื่อง อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศา ติดต่อนานเกิน 3 วัน ประกาศเขตภัยพิบัติหนาวแล้ว 9 อำเภอ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย...

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 57 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยหนาวใน 9 อำเภอ 58 ตำบล 771 โดยเฉพาะ อ.โคกสูง ซึ่งติดชายแดนไทย-กัมพูชา ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรรม มีฐานะยากจน จึงสั่งการให้นายอำเภอสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ


ด้านนายวันชัย ไพเราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น กล่าวว่า ด้วยอุณหภูมิในพื้นที่จ.สระแก้ว วัดได้ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลาติดต่อกันเกิน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 56 จนถึงปัจจุบัน ทางคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จ.สระแก้ว จึงมีมติให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยหนาวในพื้นที่ อบต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2556

นางวาสนา พึ่งโพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น กล่าวว่า การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ ใน อ.โคกสูง ทาง อบต.โนนหมากมุ่น จะใช้งบประมาณของ อบต. เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอย่างเร่งด่วนต่อไป.

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้