วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บินไทยแจ้งเปลี่ยนเที่ยวบิน-ปิด สนง.ใหญ่ อีก 1 วัน

การบินไทยแจ้งปรับเปลี่ยนเที่ยวบินที่จะทำการบินในวันนี้(14ม.ค.) รวม 6 เที่ยวบิน พร้อมแจ้งปิดทำการสำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีฯ และที่ศูนย์ราชการฯ อีก 1 วัน...

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท  การบินไทย จำกัด(มหาชน) แจ้งผู้โดยสารผ่านทาง line โดยประกาศปรับเปลี่ยนเที่ยวบินของสายการบินไทยที่จะทำการบินในวันที่ 14 ม.ค.57 ดังนี้ 1. เที่ยวบินที่ TG048 กรุงเทพฯ – ขอนแก่น ปรับเปลี่ยนเป็น TG042 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ เวลา 15.20 น. ถึงขอนแก่น เวลา 16.15 น. 

2. เที่ยวบินที่ TG049 ขอนแก่น – กรุงเทพฯ ปรับเปลี่ยนเป็น TG043 ออกเดินทางจาก ขอนแก่น เวลา 17.00 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.55 น.

3. เที่ยวบินที่ TG638 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  ปรับเปลี่ยนเป็น TG606 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ เวลา 16.00 น. ถึงฮ่องกง เวลา 19.45 น.

4. เที่ยวบินที่ TG639 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  ปรับเปลี่ยนเป็น TG607 ออกเดินทางจาก ฮ่องกง เวลา 20.45 น. ถึงกรุงเทพฯ 22.30 น.

5. เที่ยวบินที่ TG2124 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่  ยกเลิกเที่ยวบิน  โดยจะโอนย้ายผู้โดยสารไปยังเที่ยวบิน TG120 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ เวลา 18.40 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 20.00 น. และเที่ยวบิน TG122 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ เวลา 21.45 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 22.55 น.

6. เที่ยวบินที่ TG2125 เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ ยกเลิกเที่ยวบิน  โดยจะโอนย้ายผู้โดยสารไปยังเที่ยวบิน TG121 ออกเดินทางจาก เชียงใหม่ เวลา 20.50 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.10 น.

ทั้งนี้ การบินไทยยังคงปิดสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารที่สำนักงานใหญ่  และที่อาคารศูนย์ราชการ ในวันที่ 14 ม.ค.นี้  โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อและใช้บริการได้ที่  สำนักงานบัตรโดยสารการบินไทยสาขาหลานหลวง , สีลม และที่อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อย่างไรก็ตาม การบินไทยขอยืนยันว่า ยังคงให้บริการตามปกติ และพร้อมที่จะดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกของเที่ยวบิน และ ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต หรือสมาร์ทโฟน แทนการเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบตารางการบิน การสำรองที่นั่ง การออกบัตรโดยสาร และการเช็คอิน ผ่านทาง www.thaiairways.com, www.thaismileair.com หรือที่แอปพลิเคชั่น THAI Flight Check ; http://bit.ly/THAIflightcheck หรือ THAI Contact Center โทร. 02-356-1111 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤต การบินไทย (CMOC) โทร. 02-545-3181

การบินไทยแจ้งปรับเปลี่ยนเที่ยวบินที่จะทำการบินในวันนี้(14ม.ค.) รวม 6 เที่ยวบิน พร้อมแจ้งปิดทำการสำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีฯ และที่ศูนย์ราชการฯ อีก 1 วัน... 14 ม.ค. 2557 03:04 14 ม.ค. 2557 03:36 ไทยรัฐ