วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผวาข้าราชการชวดเงินเดือน! บัญชีกลางจัดให้แม้ไม่ไปทำงาน

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา ตนได้อนุมัติให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเดือนข้าราชการและเงินบำนาญให้แก่ข้าราชการเกษียณแล้ว เป็นวงเงิน 50,000 ล้านบาท เพื่อให้การออกเงินเดือนของข้าราชการและผู้ที่รับบำนาญในเดือน ม.ค.นี้ไม่มีปัญหาหรือสะดุดจากเหตุการณ์การเมืองปิดกรุงเทพฯ โดยการเงินโอนดังกล่าว กรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารที่ส่วนราชการต่างๆทั่วประเทศได้เปิดบัญชีไว้ ในกรณีที่ส่วนราชการมีการทำเรื่องเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง เมื่อถึงวันที่เงินเดือนออก เงินเดือนของส่วนราชการนั้นๆก็จะถูกโอนเข้าบัญชีของข้าราชการทันที ส่วนกรณีที่ส่วนราชการไม่ได้ทำการเบิกจ่ายตรง ส่วนราชการจะต้องทำเอกสารไปยังธนาคารเพื่อขอเบิกเงินเดือน ซึ่งในกรณีนี้อาจจะมีความล่าช้ากว่าประมาณ 2-3 วัน

“วงเงิน 50,000 ล้านบาทที่กรมบัญชีกลางโอนไปยังธนาคารพาณิชย์ แบ่งเป็นเงินเดือนข้าราชการ 30,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินบำนาญ 20,000 ล้านบาท โดยในรอบนี้ กรมบัญชีกลางได้โอนเงินออกไปเร็วกว่าที่กำหนดประมาณ 15 วัน เพราะไม่แน่ใจกับสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นเกรงจะล่าช้าเอาได้”

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในส่วนของหน่วยงานต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น  ได้ใช้ที่ทำงานสำรองที่ได้เตรียมการไว้ก่อนหน้า ทำให้ยังสามารถบริการภาคธุรกิจและประชาชนที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมได้ต่อเนื่อง เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ย้ายไปประจำสำนักงานที่กล้วยน้ำไทย ขณะที่ กรอ.
ไปเปิดสำนักงานชั่วคราวที่ชั้น 5 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.).

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา ตนได้อนุมัติให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเดือนข้าราชการและเงินบำนาญให้แก่ข้าราชการเกษียณแล้ว เป็นวงเงิน 50,000 ล้านบาท... 14 ม.ค. 2557 02:01 14 ม.ค. 2557 02:01 ไทยรัฐ