วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
หวั่น นร.ต่อห้องมากกระทบคุณภาพ

หวั่น นร.ต่อห้องมากกระทบคุณภาพ

  • Share:

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือการรับนักเรียนปี 2557 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกประกาศรับนักเรียนและประกาศแนวปฏิบัติไปแล้วเมื่อเดือน ต.ค.2556 แต่ ศธ.เป็นห่วงเรื่องจำนวนนักเรียนต่อห้อง จึงได้หารืออีกครั้งแม้ว่าในประกาศรับนักเรียน ของ สพฐ.จะระบุจำนวนนักเรียนต่อห้องไว้เรียบร้อย โดยประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไม่เกิน 40 คน ขยายเพิ่มได้อีก 10 คน รวม 50 คนต่อห้องแต่ ศธ.เห็นว่าจำนวนที่เหมาะสมต่อห้องควรอยู่ที่ 40 คน จึงหารือว่า สพฐ.ยังพอจะทำอะไรได้หรือไม่เพื่อควบ คุมจำนวนนักเรียนต่อห้องให้เหมาะสม เนื่องจากขณะนี้ สพฐ.ไม่มีข้อมูลจำนวนนักเรียนต่อห้องที่ละเอียดพอสำหรับการตัดสินใจกำหนดมาตรการใดๆ ได้มีแต่ข้อมูลภาพรวมเป็นค่าเฉลี่ย เช่น ค่าเฉลี่ยชั้น ม.4 ในโรงเรียนแข่งขันสูง 293 โรง จำนวน 3,403 ห้อง ระหว่างปี 53-56 อยู่ที่ 43 คน ซึ่งไม่สะท้อนสภาพปัญหาที่แท้จริงและไม่สะท้อนให้เห็นว่า จำนวนนักเรียนต่อห้องที่มากเกินไปส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไร จึงขอ สพฐ.ไปจัดทำข้อมูลมาอีกครั้ง เพื่อใช้วางแผนแก้ปัญหา

“เราได้แต่สันนิษฐานว่า ห้องเรียนที่มีนักเรียนมากๆ กระจุกตัวใน ร.ร.ที่มีการแข่งขันสูง แต่ไม่มีข้อมูลที่แท้จริง รวมถึงส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนอย่างไร จึงให้ สพฐ.ไปทำข้อมูลมาใหม่เพื่อพิจารณาถึงปัญหา และยังสามารถทำอะไรอีกได้บ้าง เพราะ สพฐ.ได้ใช้ประกาศรับนักเรียนปี 57 ไปแล้ว คงแก้ไขอะไรไม่ได้ แต่ก็ต้องหาทางทำอย่างอื่นเพราะถ้าปล่อยให้ห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนอย่างที่เป็นอยู่ ก็ยากที่จะจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้” นายจาตุรนต์กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้