วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้ง กก.แก้เด็กตีกัน

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมแนวทางแก้ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทของ ศธ.ที่ประชุมเห็นตรงกันที่จะแก้ปัญหาโดยการร่วมมือกับทางสถานศึกษาอย่างจริงจัง และกำชับให้สถานศึกษาเข้มงวดการติดตามปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน รวมถึงการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาทุกอย่างแบบต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทในระดับโรงเรียน ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการประสานงานให้ข้อมูลการติดตามปัญหาของแต่ละโรงเรียนและรายงานมายัง ศธ.เป็นประจำ โดยผ่านศูนย์บริการประชาชน 1579 ของ ศธ.เว็บไซต์ของกระทรวง หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการรายงานผ่านผู้บริหารในสังกัดของตนเอง เชื่อว่าหาก ศธ.มีข้อมูลที่เพียงพอ และต่อเนื่องจะสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน.

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมแนวทางแก้ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทของ ศธ.ที่ประชุมเห็นตรงกันที่จะแก้ปัญหาโดยการร่วมมือกับทางสถานศึกษาอย่างจริงจัง และกำชับให้สถานศึกษาเข้มงวด 14 ม.ค. 2557 01:26 14 ม.ค. 2557 01:27 ไทยรัฐ