วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บินไทย เผยยังไม่มีเที่ยวบินดีเลย์ จากการชัตดาวน์กรุงเทพฯ

การบินไทย ระบุยังไม่มีเที่ยวบินดีเลย์ จากผลกระทบการชัตดาวน์กรุงเทพฯ พร้อมผู้โดยสาร เผื่อเวลาเดินทางไปสนามบินอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ยันให้บริการตามปกติ พร้อมจะดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารอย่างเต็มความสามารถ...

เมื่อวันที่ 13 มกราคม นายโชคชัย ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายการพาณิชย์ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศว่า ในช่วงวันที่ 13 มกราคม 2557 เที่ยวบินของการบินไทยและการบินไทยสมายล์ ในขณะนี้ยังไม่มีเที่ยวบินล่าช้า (Delay) ที่เป็นผลกระทบจากการชุมนุม อย่างไรก็ตาม มีการควบรวมเที่ยวบิน เนื่องจากผู้โดยสารได้รับผลกระทบจากปัญหาจราจร ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมงในการเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริษัทฯ ยังคงปิดสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารที่สำนักงานใหญ่และที่อาคารศูนย์ราชการ ในวันที่ 14 มกราคม 2557 ผู้โดยสารสามารถติดต่อและใช้บริการทดแทนได้ที่สำนักงานบัตรโดยสารการบินไทย สาขาหลานหลวง สีลม และที่อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตารางการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินของวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557 เที่ยวบินเส้นทางปรับเปลี่ยน TG048กรุงเทพฯ-ขอนแก่นปรับเปลี่ยนเป็น TG042 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 15.20 น. ถึงขอนแก่น เวลา 16.15 น. TG049 ขอนแก่น-กรุงเทพฯปรับเปลี่ยนเป็น TG043 ออกเดินทางจากขอนแก่น เวลา 17.00 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.55 น. TG638 กรุงเทพฯ-ฮ่องกงปรับเปลี่ยนเป็น TG606 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 16.00 น. ถึงฮ่องกง เวลา 19.45 น. TG639 ฮ่องกง-กรุงเทพฯปรับเปลี่ยนเป็น TG607 ออกเดินทางจากฮ่องกง เวลา 20.45 น. ถึงกรุงเทพฯ 22.30 น.

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ยังคงให้บริการตามปกติ และพร้อมที่จะดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต หรือสมาร์ทโฟน แทนการเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบตารางการบิน การสำรองที่นั่ง การออกบัตรโดยสาร และการเช็กอิน ผ่านทาง www.thaiairways.com, www.thaismileair.com หรือที่แอพพลิเคชั่น THAI Flight Check ; http://bit.ly/THAIflightcheck หรือ THAI Contact Center 02-356-1111 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤติ (CMOC).

การบินไทย ระบุยังไม่มีเที่ยวบินดีเลย์ จากผลกระทบการชัตดาวน์กรุงเทพฯ พร้อมผู้โดยสาร เผื่อเวลาเดินทางไปสนามบินอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ยันให้บริการตามปกติ พร้อมจะดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารอย่างเต็มความสามารถ... 13 ม.ค. 2557 21:11 13 ม.ค. 2557 21:47 ไทยรัฐ