วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิด70รายชื่อ รัฐเชิญถกเลื่อนเลือกตั้ง

เปิด70รายชื่อ รัฐเชิญถกเลื่อนเลือกตั้ง

  • Share:

เปิด 70 รายชื่อ ที่รัฐบาลส่งเทียบเชิญ หารือ ความเห็น กกต. ปมขอให้มีการเลื่อนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้ข้อยุติ...

วันที่ 13 ม.ค.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังรัฐบาลแถลงข่าวเตรียมทำหนังสือเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง หารือถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาออกพระราชกฤษฎีกาวันเลือกตั้งใหม่ โดยขณะนี้ รัฐบาลได้จัดพิมพ์หนังสือเรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื้อหาว่า ที่ นร 0405 (ลน.)/0098 ว.สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300  วันที่ 13 มกราคม 2557 เรื่องการหารือเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป มากราบเรียนนายกรัฐมนตรี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้แล้ว

ในการนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ และให้โอกาสทุกพรรคการเมือง รวมตลอดถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ได้หารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อยุติในการเลือกตั้งที่เป็นไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อย และทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมหารือในประเด็นดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น.

สำหรับสถานที่ประชุม จักได้แจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมหารือตามวันเวลาข้างต้นด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำหรับรายชื่อ การหารือประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งตามลำดับ ประกอบด้วย 1.หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา 2.หัวหน้าพรรคถิ่นกาขาว 3.หัวหน้าพรรครักประเทศไทย 4.หัวหน้าพรรคเสรีนิยม 5.หัวหน้าพรรคพลังสหกรณ์ 6.หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย 7. หัวหน้าพรรคภราดรภาพ 8.หัวหน้าพรรคประชาธิปไตย 9.หัวหน้าพรรคเพื่อสันติ 10. หัวหน้าพรรคชาติสามัคคี 11.หัวหน้าพรรคพลังประเทศไทย 12. หัวหน้าพรรคประชาสามัคคี 13. หัวหน้าพรรคกสิกรไทย 14.หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา 15.หัวหน้าพรรคเพื่อไทย 16.หัวหน้าพรรคแทนคุณแผ่นดิน 17.หัวหน้าพรรคพลังเครือข่ายประชาชน 18.หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน 19.หัวหน้าพรรคไทยมหารัฐพัฒนา 20.หัวหน้าพรรคพลังไทยเครือข่าย

21.หัวหน้าพรรคยางพาราไทย 22.หัวหน้าพรรคดำรงไทย 23.หัวหน้าพรรครักษ์สันติ 24.หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ 25.หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า 26.หัวหน้าพรรคเมืองไทยของเรา 27.หัวหน้าพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 28.หัวหน้าพรรคพลังไทยรักชาติ 29.หัวหน้าพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย 30.หัวหน้าพรรครักไทย 31.หัวหน้าพรรคเสียงประชาชน 32.หัวหน้าพรรคคนขอปลดหนี้ 33.หัวหน้าพรรคประชาสันติ 34.หัวหน้าพรรคอาสาสมัครไทย 35.หัวหน้าพรรคเพื่อชีวิตใหม่ 36.หัวหน้าพรรคประชากรไทย 37.หัวหน้าพรรคสร้างไทย 38.หัวหน้าพรรคประชาธรรม 39.หัวหน้าพรรคเพื่อประชาชนไทย 40.หัวหน้าพรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต

41.หัวหน้าพรรคพลังชล 42.หัวหน้าพรรคเพื่อประชาธิปไตย 43.หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ 44.หัวหน้าพรรคชาติไทยสามัคคี 45.หัวหน้าพรรคประชาราช 46.หัวหน้าพรรคธรรมาภิบาลสังคม 47.หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ 48.หัวหน้าพรรคเพื่อธรรม 49.หัวหน้าพรรคพลังคนกีฬา 50.หัวหน้าพรรคเงินเดือนประชาชน 51.หัวหน้าพรรคมหาชน 52.หัวหน้าพรรคไทยรักธรรม 53.หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน 54.หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 55.ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 56.กรรมการการเลือกตั้ง (นายสมชัย ศรีสุทธิยากร) 57.กรรมการการเลือกตั้ง (นายบุญส่ง น้อยโสภณ) 58. กรรมการการเลือกตั้ง (นายประวิช รัตนเพียร) 59.กรรมการการเลือกตั้ง (นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์) 60.เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

61. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 62.ปลัดกระทรวงกลาโหม 63.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 64.ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 65.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 66.ผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดิน 67.เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 68.เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 69.เลขาธิการ กปปส. และ 70. ประธาน นปช. พร้อมกับแนบเอกสาร หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งถึงรัฐบาล.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้