วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิทยุการบินฯ วอนม็อบอย่าปิด แจงกระทบระดับชาติ

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย แจง หากโดนม็อบปิด จะกระทบกับการบินระดับนานาชาติ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงการชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ พร้อมประเมินความเสี่ยงตลอด 24 ชม. ...

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 57 น.ต.ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า จากการที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาปิด บวท. ทำให้ไม่มีใครสามารถเข้า-ออกประเทศได้ ในวันที่ 15 ม.ค. 57 นั้น บวท. ในฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีสถานะเป็นหน่วยงานควบคุมการบินแห่งชาติ มีภารกิจบริหารจัดการการเดินอากาศในเขตน่านฟ้าไทย ตามมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization:ICAO) กำหนดในปัจจุบันเที่ยวบินทั้งจากสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำการบินเข้า-ออก น่านฟ้าประเทศไทยเฉลี่ย 2,000 เที่ยวบิน/วัน โดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง มีเที่ยวบินเข้า-ออก เฉลี่ย 1,400 เที่ยวบิน/วัน ซึ่งมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ หาก บวท. ไม่สามารถให้บริการตามปกติได้ จะเกิดความเสียหายระดับนานาชาติ เนื่องจาก บวท. เป็นหน่วยงานที่ต้องประสานงานด้านการให้บริการการเดินอากาศ เชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ รวมทั้ง อำนวยความสะดวกให้สายการบินผู้ใช้บริการทุกภูมิภาคทั่วโลก เดินทางไปถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยอย่างสูงสุด นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก รวมถึงการชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจการสร้างรายได้ของประเทศ อย่างไรก็ตาม บวท. มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ได้ทันที เพื่อให้การบริการการเดินอากาศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ด้าน นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน(บพ.) กล่าวว่า หากผู้ชุมนุมเข้าบุกยึด บวท. จนส่งผลกระทบต่อการให้บริการการควบคุมการจราจรทางอากาศ และทำให้เกิดอุบัติเหตุทางการบิน จะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 ตามมาตร 8 ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ มีความผิดโทษจำคุกตั้งแต่ 1–15 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000–30,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มผู้ชุมนุมมีการเคลื่อนไหวยกระดับการชุมนุมไปปิดสนามบิน ถือว่ามีการกระทำผิดอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 6 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี – 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือหากทำให้เครื่องบินตก จะมีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย แจง หากโดนม็อบปิด จะกระทบกับการบินระดับนานาชาติ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงการชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ พร้อมประเมินความเสี่ยงตลอด 24 ชม. ... 13 ม.ค. 2557 17:06 13 ม.ค. 2557 17:33 ไทยรัฐ