วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุวรรณภูมิ' แจกสติกเกอร์ติดแท็กซี่ สร้างความมั่นใจผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดทำสติกเกอร์ติดหน้ารถแจกให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ เตรียมพร้อมให้บริการผู้โดยสาร ในช่วงมีสถานการณ์การชุมนุม ...

เมื่อวันที่ 13 มกราคม นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะ ในการเตรียมความพร้อมให้บริการผู้โดยสาร ในช่วงมีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ด้วยการจัดทำสติกเกอร์สีส้มสะท้อนแสง แจกให้กับผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะ ที่ให้บริการในสนามบิน ติดไว้ที่หน้ารถและหลังรถ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปได้รับทราบว่า รถแท็กซี่คันดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เข้ามารับผู้โดยสารได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งระบุชื่อผู้ขับขี่และหมายเลขรหัสประจำตัวของผู้ขับขี่รถแท็กซี่อย่างชัดเจน รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถแนะนำ ติชม หรือร้องเรียนการให้บริการ

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังติดตั้งแผ่นป้ายบอกจุดปิดถนนของกลุ่มผู้ชุมนุมใน กทม. และจัดเจ้าหน้าที่ชี้แจง และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การใช้บริการสาธารณะต่างๆ ให้แก่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติทราบว่า จุดใดสามารถนำส่งได้ถึงที่หมาย และจุดใดที่ไปไม่ได้ เนื่องจากพื้นที่เข้าไม่ได้ จะนำส่งในสถานที่ใกล้เคียงที่สุด เพื่อทำความเข้าใจ บริเวณจุดขึ้นรถแท็กซี่ในอาคารผู้โดยสารอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามหรือข้อคำแนะนำด้านการเดินทางในช่วงที่มีสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการท่าอากาศยาน (AOPC) บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 4 หลังเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร Row R หรือที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้โดยสาร ชั้น 2 ภายในห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า บริเวณประตู 7 และ 8 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในด้านต่างๆ ได้ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดทำสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถแจกให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ เตรียมพร้อมให้บริการผู้โดยสาร ในช่วงมีสถานการณ์การชุมนุม ... 13 ม.ค. 2557 14:55 ไทยรัฐ