วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ไอซีที' ย้ายไปบางนา รอประเมินสถานการณ์2-3วัน

ปลัดกระทรวงไอซีที สั่งข้าราชการในสังกัดทำงานนอกพื้นที่แจ้งวัฒนะ พร้อมจัดรถรับส่ง รอประเมินสถานการณ์อีก 2-3 วัน…

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2557 นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีทีได้จัดสถานที่ทำงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สาขาบางนา เป็นศูนย์การทำงานชั่วคราว ซึ่งผู้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำงานให้หยุดและให้ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าของแต่ละสำนักจัดตัวแทนเข้าร่วมทำงานเพื่อติดต่อและประสานงานกับสำนักต่างๆ โดยจะประเมินสถานการณ์อีกประมาณ 2-3 วัน

นอกจากนี้กระทรวงไอซีที ได้จัดรถยนต์ราชการไปยังศูนย์เตือนภัยฯ บางนา 2 จุด คือ จุดแรก แม็กซ์แวลู หรือ จัสโก้เดิมตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และจุดที่ 2 คือบริษัทสยามคาร์เร้นท์ ก่อนขึ้นทางด่วนประชานุกูล เวลา 09.00 น. และเวลา 10.00 น. ทั้ง 2 จุด

สำหรับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ ที่ตั้งของกระทรวงไอซีทีและหน่วยงานในสังกัด อาทิ ศูนย์เตือนภัยพิบัติฯ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า สำนักงานพัฒนาธุรกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ซึ่งถูกกลุ่มกปปส. ปิดทางเข้า-ออกแล้ว.

ปลัดกระทรวงไอซีที สั่งข้าราชการในสังกัดทำงานนอกพื้นที่แจ้งวัฒนะ พร้อมจัดรถรับส่ง รอประเมินสถานการณ์อีก 2-3 วัน… 13 ม.ค. 2557 14:40 13 ม.ค. 2557 15:33 ไทยรัฐ