วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุ่งมั่น-เสียสละ-ทำความดี ตามรอยเกียรติยศครูดีผู้มีอุดมการณ์-จิตวิญญาณ "จูหลิง ปงกันมูล"

19 พฤษภาคม 2549

วันที่ “ช็อก” คนไทยทั้งประเทศกับเหตุการณ์ ที่อุกอาจ เหิมเกริม เหี้ยมโหด เมื่อคุณครู “จูหลิง ปงกันมูล” ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  ถูกคนร้ายบุกเข้าชาร์จตัวถึงในรั้วโรงเรียนท่ามกลางสายตานักเรียนหลายสิบคน  ก่อนจับเป็นตัวประกันรุมทำร้ายอย่างป่าเถื่อนจนบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในวันที่ 8 ม.ค.2550

แม้ผ่านมา กว่า 7 ปีแล้ว แต่ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น “แม่พิมพ์” ของชาติที่เสียสละทำงานตามอุดมการณ์ แม้จะสอบบรรจุเข้ารับราชการได้เป็นอันดับ 1 และมีภูมิลำเนาอยู่ถึงกิ่งอำเภอดอยหลวง จ.เชียงราย แต่ก็เลือกที่จะไปทำงานตามฝันเพียงเพราะต้องการเห็นเด็กนักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับความรู้ที่ทัดเทียมกับเด็กๆ ในพื้นที่อื่นๆ

การเป็นครูผู้เสียสละที่ทุ่มเทชีวิตและจิตวิญญาณกับการเป็นเรือจ้าง และต้องการส่งลูกศิษย์ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ถึงฝั่งฝันโดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อย ความปลอดภัย หรือแม้กระทั่งชีวิตของ “ครูจูหลิง” นี่เอง จึงทำให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรม โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ขึ้น นับตั้งแต่ปี 2550

โดยแต่ละปีจะมีการคัดเลือกครู ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน 4 ภูมิภาค เข้ารับรางวัล “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ภาคละ 1 คน เพื่อเป็นการยกย่อง ให้ครูมีความเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีกระบวนทัศน์ใหม่ ใฝ่รู้และรู้คิดได้อย่างรวดเร็ว

ปีนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล เกียรติยศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ นายเฉลิมพล หล้าเพ็ง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เชียงราย เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุเนตร ทองคำ ผอ.โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ภาคกลาง นางราตรี ศรีไพวรรณผอ.โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร และ ภาคใต้ นายนิอิสเฮาะ นิเงาะ ผอ.โรงเรียนบ้านเจาะกือแย อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3

อีกเพียงแค่ 2 วัน ก็จะถึงวันที่ 16 ม.ค. ซึ่งกำหนดให้เป็น “วันครู”  ของทุกปี “ทีมการศึกษา” ขอทำหน้าที่สื่อเพื่อส่งต่อแง่คิดในการทำหน้าที่เป็นเรือจ้างของครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูทั้ง 4 คน

เริ่มที่ นายเฉลิมพล บอกว่า “การทำงานของ ครู เปรียบเสมือนอยู่ในหน่วยรบ ที่ต้องอยู่ในแนวปะทะกับความขาดโอกาสความไม่รู้ของเด็กและเยาวชน ครูต้องลงมือทำ ทำให้ได้ ทำให้สำเร็จ ทำให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนอย่างแท้จริง ที่สำคัญต้องสมบูรณ์และยั่งยืนด้วย ที่ผ่านมาผมจะทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่กล้าทำ แต่สิ่งที่ทำนั้นต้องเกิดประโยชน์ เป็นการให้โอกาสเด็กได้เข้าถึงการศึกษา เช่น การเปิดโรงเรียนสาขาชุมชนถึง 17 สาขา และปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศแล้ว 13 แห่ง ที่สำคัญสนับสนุนครูผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ”

“ครูต้องเป็นผู้ที่หนักแน่นที่จะทำความดี ไม่หวั่นต่ออุปสรรค ตลอดระยะเวลาที่มาเป็น ผู้บริหาร ที่นี่กว่า 30 ปี เจอสภาพปัญหาเยอะแยะ แต่คิดว่าทุกปัญหามีทางแก้ไข โรงเรียนในอุดมการณ์ ต้องมีการบริหารจัดการร่วมกันกับวัด ชุมชน โดยมีแนวทางการบริหารจัดการแบบโรงเรียนเสมือนวัด ครูอาจารย์เสมือนพ่อแม่ เงินในแต่ละเดือนหากคิดว่าจะทำอะไรให้แก่โรงเรียนได้ก็จะทำ โดยไม่หวังงบประมาณจากภาครัฐ ไม่คิดว่าเงินเป็นปัจจัยสำคัญ เชื่อว่า ความดีที่เราตั้งใจทำให้งานสำเร็จมากกว่า พอคนอื่น เห็นก็จะร่วมอนุโมทนากับเรา”  นายสุเนตร กล่าวถึงการสานต่อแนว คิดจากอุดมการณ์สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม

ขณะที่ นางราตรี กล่าวว่า “หัวใจการบริหารจัดการ คือ ความสุขของเด็ก ความสำเร็จของโรงเรียน และการพัฒนาของครูเป็นประเด็น สำคัญ โรงเรียนในกรุงเทพฯ ดูเหมือนไม่ขาดแคลนแต่ปัญหาเชิงซ้อนมีมากมาย ทั้งเด็กอพยพย้ายถิ่น มีปัญหายาเสพติด เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ เพราะ ฉะนั้นไม่ว่าจะย้ายไปอยู่โรงเรียนไหน อุดมการณ์ที่ตั้งใจไว้ก็คือ จะต้องทำให้เด็กมีความสุข”

ปิดท้ายที่ นายนิอิสเฮาะ ระบุชัดถึงความตั้งใจ และจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของครูอย่างแท้จริงว่า “อุดมการณ์ของผม คือ ครูต้องอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้อย่างแท้จริง ครูต้องเสียสละด้วยความเต็มใจ แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ผมก็จะทำงานอยู่ที่โรงเรียนเดิม และอยากจะทำให้โรงเรียนมีความปลอดภัย อยากให้คุณครูทั่วประเทศ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเยาวชนอย่างจริงจัง ฝากรัฐบาลช่วยดูแลครูให้ครูได้ทำหน้าที่การเป็นครู คือทำการสอนหนังสือจริงๆ”

ทีมการศึกษา ขอร่วมชื่นชม และแสดงความยินดีกับครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณทุกคน ทั้งแสดงความยินดีกับการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในโครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ในปี 2557 และในอดีตที่ผ่านมาทุกท่าน

และเราในฐานะคนไทยขอฝากความหวังไว้กับบรรดา “แม่พิมพ์” ของชาติทุกคน ให้ใช้โอกาสสำคัญวันครู 16 ม.ค.2557 ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตัวเอง ที่มีต่ออนาคตของชาติและสังคมไทย และตั้งสติ นำแง่คิดที่ดีเหล่านี้ ไปสานต่อในทางปฏิบัติ และต่อยอดเพื่อเติมเต็ม “คุณค่า” สิ่งที่กำลังขาดหายไปจากสังคมไทย ให้กลับมาอยู่ในจิตวิญญาณของเด็กและเยาวชนของชาติอีกครั้ง

สร้างเด็กไทยให้เติบโตเป็น “อนาคตของชาติ” แบบคนเต็มคนอย่างจริงๆจังๆ กันเถอะ.....!!!

 

ทีมการศึกษา

วันที่ “ช็อก” คนไทยทั้งประเทศกับเหตุการณ์ ที่อุกอาจ เหิมเกริม เหี้ยมโหด เมื่อคุณครู “จูหลิง ปงกันมูล” ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ถูกคนร้ายบุกเข้าชาร์จตัวถึงในรั้วโรงเรียนท่ามกลางสายตานักเรียนหลายสิบคน... 13 ม.ค. 2557 14:17 13 ม.ค. 2557 14:23 ไทยรัฐ