วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สานเส้น

สานเส้น

โดย สหบาท
14 ม.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

ปัจจุบันประเทศไทยก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับประเทศต่างๆทั่วโลก นั่นคือปัญหาอาชญากรรม

ยิ่งสังคมมีความขัดแย้งด้านต่างๆรุนแรงขึ้นเท่าใด ปัญหาอาชญากรรม ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะลดน้อยลงไปด้วย หากสถานการณ์ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและถูกวิธี ปัญหาก็จะยิ่งเลวร้ายไปกว่านี้

พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้ศึกษาคิดค้นหาแนวทางการทำงานแบบใหม่ด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น

โดยเฉพาะจากเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เสี่ยงต่อการเข้าไปสู่วงจรอุบาทว์ของอาชญากรรมโดยง่าย

จากข้อมูลทางวิชาการพบว่า เด็กและเยาวชนที่ถูกปล่อย ปละละเลยในชีวิต เมื่อโตขึ้นจะมีอัตราสูงที่สุ่มเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม

ตำรวจ จำเป็นต้องเข้าไปปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังเป็นอันดับแรก เพื่อลดอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยตำรวจจะต้องเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำประคับประคอง กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเริ่มทำกิจกรรมที่ดี ๆ จึงได้ตั้งโครงการ ชมรมยุวชนตำรวจ ขึ้นมา

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว พล.ต.ต.อภิชัย ธิอามาตย์ ผบก.ทท. พ.ต.อ.ยศวีร์ พรพีรพาน ผกก.5 พ.ต.ต.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ สว.ส.ทท.2 ภูเก็ต จึงได้ดำเนินการภายใต้แนวคิดของ ผบช.ก. ร่วมมือกับ นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ป่าคลอก ผู้อำนวยการและคณะอาจารย์ โรงเรียนบ้านอ่าวปอ จัดกิจกรรมโครงการยุวชนสานรัก สานสัมพันธ์ “สานเส้น เป็นตะกร้า” ขึ้นมา ณ โรงเรียนบ้านอ่าวปอ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีการรวมพลัง เริ่มคิด เริ่มทำกิจกรรมที่ดีๆมีประโยชน์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ “สานวัสดุต่างๆ ให้เป็นของใช้ ของประดับ” สามารถจำหน่ายเป็นรายได้ เป็นทุนการศึกษา โดยจะมีวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนี้และตำรวจท่องเที่ยว มาเป็นผู้แนะนำถ่ายทอดความรู้ให้

จะทำให้ลดอาชญากรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้.

สหบาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้