วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

57.38% ค้านรัฐ ออก'พรก.ฉุกเฉิน' ใน กทม.

"นิด้าโพล" เผย ผลสำรวจความเห็นประชาชนต่อการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ใน กทม. ร้อยละ 57.38 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 32.08-10.54 ไม่ระบุไม่แน่ใจ...

วันที่ 13 ม.ค. 57 ศูนย์สำรวจความเห็น "นิด้าโพล" เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การออกพระราชกำหนดฉุกเฉินในกรุงเทพฯ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-8 ม.ค. 57 จากประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,253 ตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ

จากผลการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อรัฐบาล หากรัฐบาลจะออกพระราชกำหนดฉุกเฉิน เพื่อให้ทหารออกมารักษาความสงบในเขตกรุงเทพฯ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.38 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 32.08 และร้อยละ 10.54 ไม่ระบุ และไม่แน่ใจ.

"นิด้าโพล" เผย ผลสำรวจความเห็นประชาชนต่อการออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ใน กทม. ร้อยละ 57.38 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 32.08-10.54 ไม่ระบุไม่แน่ใจ... 13 ม.ค. 2557 10:39 13 ม.ค. 2557 11:05 ไทยรัฐ