วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปรียบเทียบกินมาก กินน้อย

เปรียบเทียบกินมาก กินน้อย

  • Share:

ภาษาลาว กิ่นเข่าปา หมายถึง ทานอาหารกลางแจ้ง  หรือpicnic กิ่นง้าย คือ ทานอาหารกลางวัน หรือ have lunch

กิ่นแซ่บ ก็คือ กินอร่อย หรือ have an appetite (แอพ-พิไทท, ความเจริญอาหาร ความหิว)

กิ่นด้วยค้วมโล้ฟ้า คือ กินตะกละตะกลาม หรือ devour (ดิเฝาร)

กิ่นล่า คือ กินฟรี กินไม่จ่ายเงิน  หรือ eaten and left unpaid

กิ่นแล้ง คือ กินอาหารเย็น หรือ have dinner

กิ่นเหมิดเกี้ยง หรือ แดกฮา คือ กินเกลี้ยงไม่เหลือ devour

Eat like a cat กินเหมือนแมว หมายถึง eat sparingly (ซแพ-ริงลิ, จำกัดจำเขี่ย) หรือ eat very little กินน้อยมาก

คนไทยบางภาคเปรียบกิริยากินน้อยว่า กินยังกะมด แต่ฝรั่งบอกว่า กินยังกะแมว ฝรั่งบางประเทศเปรียบเทียบกิริยากินน้อยว่า กินยังกะนก eat like a bird หรือ กินยังกะนกกระจอก eat likesparrow (ซแพ-โร, นกกระจอก)

คนที่กินเยอะมาก eat a great deal หรือ to have a voracious appetite (voracious เฝอะเร-เฌิซ, ตะกละ หิวกระหาย) พวกฝรั่งมีวลีเปรียบเทียบว่า eat like a horse กินเหมือนม้า ในขณะที่คนไทยมีวลีเปรียบเทียบคนกินมากว่า กินเหมือนหมู.

คุณนิติ นวรัตน์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้