วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โพลชี้คนไทยมีจุดยืนการเมืองไม่หนุนกลุ่มใด 69.36%

โพลชี้คนไทยมีจุดยืนการเมืองไม่หนุนกลุ่มใด 69.36%

  • Share:

"นิด้าโพล" เผยจุดยืนทางการเมืองของประชาชน พบว่า 69.36% ระบุว่าไม่สนับสนุนกลุ่มใด จี้ข้าราชการวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใด...

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "จุดยืนทางการเมืองของคนไทย" จากประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อจุดยืนทางการเมืองของประชาชนและการตัดสินใจทางการเมืองของฝ่ายข้าราชการทหารและตำรวจ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ไม่เกิน 1.4

จากผลการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดยืนทางการเมืองของตัวเอง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.36 ระบุว่าไม่สนับสนุนกลุ่มใดเลย รองลงมา ร้อยละ 13.60 ระบุว่า เป็นกลุ่มผู้สนับสนุน กปปส. ร้อยละ 8.96 ระบุว่า เป็นกลุ่มผู้สนับสนุน นปช. (คนเสื้อแดง) ร้อยละ 2.24 ระบุว่า เป็นกลุ่มผู้สนับสนุนพันธมิตรฯ (คนเสื้อเหลือง) ร้อยละ 0.64 ระบุว่า เป็นกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มเสื้อหลากสี, ฝ่ายที่ถูกต้อง, กลุ่มรักประเทศไทย และร้อยละ 5.20 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ท้ายสุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นกับการตัดสินใจทางการเมืองของฝ่ายข้าราชการพลเรือน ทหารและตำรวจ ร้อยละ 75.92 ระบุว่า ควรวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดเลย รองลงมา ร้อยละ 9.36 ระบุว่า ควรตัดสินใจเลือกอยู่ข้างใดข้างหนึ่งอย่างเปิดเผย ร้อยละ 1.52 ระบุว่า ควรทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ปกป้องประเทศชาติและสถาบัน ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักและดำรงไว้ซึ่งความถูกต้อง และร้อยละ 13.20 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับคำสั่งของผู้บังคับบัญชา.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้