วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ความเสี่ยงสูงจับตาปัจจัยผลิตไฟใกล้ชิด ปัญหารุมเร้าหวั่นทำค่าไฟปีนี้ทะลึ่งพรวด

นายดิเรก ลาวัลย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรคกูเลเตอร์) เปิดเผยว่า ปัจจุบันค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากประชาชนงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. ทั้งค่าไฟฟ้าฐานและค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) รวมอยู่ที่ 3.86 บาทต่อหน่วย แยกเป็นค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.27 บาทต่อหน่วย และค่าเอฟทีอีก 59 สตางค์ (สต.)ต่อหน่วย ซึ่งหากทิศทางราคาน้ำมันที่จะสะท้อนไปยังราคาก๊าซธรรมชาติสูงต่อเนื่อง อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าลง ก็จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บกับประชาชนมีโอกาสแตะระดับ 4 บาทต่อหน่วยได้ ดังนั้น เรคกูเลเตอร์จะต้องติดตามปัจจัยเหล่านี้อย่างใกล้ชิด

“ผมก็ยังหวังว่าค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง 32-33 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ จะเป็นการอ่อนค่าชั่วคราวเมื่อการเมืองเข้าสู่ภาวะปกติก็น่าจะดีขึ้น  เพราะค่าเงินบาทอ่อนค่า 1 บาทต่อเหรียญจะมีผลต้นทุนค่าไฟ 5.6 สตางค์ต่อหน่วย ที่ผ่านมาค่าเอฟทีก็มีทั้งขึ้นและลง แต่ถ้าระยะยาวแล้ว ผมห่วงมากกว่าเพราะไทยพึ่งก๊าซธรรมชาติ ผลิตไฟฟ้าถึง 70% ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ถ้าไม่มีผลิตเพิ่มก็จะใช้ได้อีกเพียง 7 ปี ประเทศไทยก็ต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือแอลเอ็นจีต่างประเทศ เข้ามาที่ราคาแพงกว่าเท่าตัวขณะนี้ ก็จะทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นได้”.

นายดิเรก ลาวัลย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรคกูเลเตอร์) เปิดเผยว่า ปัจจุบันค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากประชาชนงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. ทั้งค่าไฟฟ้าฐานและค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) รวมอยู่ที่ 3.86 บาทต่อหน่วย... 13 ม.ค. 2557 02:30 13 ม.ค. 2557 02:33 ไทยรัฐ