วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปรับปรุงระบบออกใบขับขี่

ปรับปรุงระบบออกใบขับขี่

  • Share:

“รายงานวันจันทร์”-แก้คุณสมบัติอายุ, เข้มสมรรถภาพ

ในแต่ละปีกรมการขนส่งทางบก มีภารกิจออกใบอนุญาตขับรถให้กับผู้ที่ร้องขอเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นงานที่กรมการขนส่งทางบกต้องให้บริการแก่ประชาชน แต่เนื่องจากบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดจากประสิทธิภาพของผู้ขับขี่

ด้วยเหตุนี้ กรมการขนส่งทางบก จึงคิดปรับปรุงระบบการออกใบขับขี่ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งพัฒนาระบบการออกใบขับขี่ของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล เรื่องนี้ คุณวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก จะชี้แจงให้ทราบผ่านพื้นที่ “รายงานวันจันทร์”

--------------------------------

 

ถาม-ที่มาของการปรับปรุงประสิทธิภาพการออกใบขับขี่ครั้งนี้

วัฒนา-เพราะสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนร้อยละ 90 เกิดจากคน และเมื่อลองเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ พบว่าประสิทธิภาพในการออกใบขับขี่ของเรานั้นยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เช่น ระยะเวลาการทดสอบไม่เพียงพอ ข้อสอบไม่สามารถวัดความรู้ของคนขับรถได้จริง กรมฯจึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกใบขับขี่ พร้อมกับระดมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจ แพทยสภา

ถาม-เบื้องต้นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงจุดใดบ้าง

วัฒนา-จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย คนขับรถ ประเภทรถ และการประกอบการ ซึ่งหมายถึงโรงเรียนสอนขับรถ เรื่องของคน จะต้องมีการพิจารณาเรื่องของอายุที่กำหนดไว้เดิมนั้นเหมาะสมหรือไม่ เช่น ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี เกณฑ์อายุนี้มีวุฒิภาวะพร้อมที่จะขับรถมากน้อยแค่ไหน หรืออายุของใบขับขี่ก็สำคัญ ปัจจุบันกำหนดไว้ 2 ประเภท คือ ใบขับขี่ชั่วคราว และใบขับขี่อายุ 5  ปี ซึ่งจะต้องมาต่อทุกๆ 5 ปีนั้น ควรจะปรับปรุงด้วย อาจจะต้องมีการทดสอบต่อเนื่องทุกปี เป็นต้น

ประเภทของรถ ใบขับขี่มีหลายประเภท แต่บ่อยครั้งก็มีการนำมาใช้แทนการ เช่น ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล นำไปใช้เป็นใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ ส่วนเรื่องของผู้ประกอบการ ที่ผ่านมากรมฯเน้นเรื่องของการให้บริการน้อยกว่าเรื่องของคุณภาพและความเข้มข้นการทดสอบ พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์สูงขึ้น เช่น ชั่วโมงการเรียน การทดสอบขับรถ เพื่อผลิตคนขับรถที่มีคุณภาพออกสู่ท้องถนน

 

นอกจากนี้ จะมีการทบทวนใบรับรองแพทย์ จะมีการขยายกรอบการพิจารณาตรวจโรคละเอียดขึ้น หลักๆ เช่น สายตา การได้ยิน การเพ่งความสนใจ ความจำ การประมวลผล ระยะเวลาตอบสนอง การสัมผัส กำลังกล้ามเนื้อ เป็นต้น สำหรับผู้ขับรถเพื่อการค้าหรือบรรทุก จะต้องดูเพิ่มเรื่องกะเวลาทำงาน ความเสี่ยง ทักษะการควบคุมรถ การบรรทุก ความทรงจำและความล้า

ถาม-จะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่

วัฒนา-การปรับปรุงจะต้องมีการแก้ไขหลายส่วนทั้งกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกรมฯ แต่ละส่วนใช้เวลาแก้ไขแตกต่างกัน เมื่อผลการศึกษาแล้วเสร็จประมาณ เดือน ก.พ.57 กรมฯจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนทันที ส่วนไหนที่กรมฯสามารถดำเนินการได้เอง เช่น ประกาศกรมฯ หรือกฎกระทรวงซึ่งใช้เวลา 3-4 เดือน กรมฯจะดำเนินการทันที คาดว่าภายในปีนี้จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้