วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยเภสัชดีเด่นเพื่อสังคมปี 56

ประกาศผู้ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี 2556 "ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ" เภสัชกรประจำโรงพยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา หลังเป็นเภสัชกรที่มีจิตสาธารณะสูง และทำงานทุ่มเทเพื่อสังคม ชุมชน และเภสัชกรรมมากว่า 23 ปี...

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ.2556) “100 ปี วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์ : บทบาทเภสัชกรต่อสังคมไทยในศตวรรษที่ 2” โดย รศ.ภญ.พรเพ็ญ เปรมโยธิน ประธานอนุกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ.2556 กล่าวว่า ผู้ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี 2556 ได้แก่ ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ เภสัชกรประจำโรงพยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ การที่ ภญ.ศิริพรได้รับรางวัลดังกล่าว เนื่องจากเป็นเภสัชกรที่มีจิตสาธารณะสูง และทำงานทุ่มเทเพื่อสังคม ชุมชน และเภสัชกรรมมากว่า 23 ปี ในฐานะเภสัชกร รพ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ปี 2533-ปัจจุบัน โดยมีการช่วยงานพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เช่น คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.ฉะเชิงเทรา การแก้ปัญหายาในชุมชน ส่งเสริมให้ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ทำหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคุณภาพงานในโรงพยาบาลชุมชน เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนระหว่างวิชาชีพ และงานที่ท้าทายแสดงถึงความสุจริตก็คือการเปิดโปงทุจริตการสั่งซื้อยา 1,400 ล้านบาท เมื่อปี 2540-2541 ซึ่งทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า ภญ.ศิริพร เป็นคนรักความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ดังนั้นจึงเหมาะกับรางวัลนี้.

ประกาศผู้ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี 2556 "ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ" เภสัชกรประจำโรงพยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา หลังเป็นเภสัชกรที่มีจิตสาธารณะสูง และทำงานทุ่มเทเพื่อสังคม ชุมชน และเภสัชกรรมมากว่า 23 ปี... 13 ม.ค. 2557 01:53 13 ม.ค. 2557 11:08 ไทยรัฐ