วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รฟท.เพิ่มรถไฟชานเมืองรับคนเดินทางช่วงปิดกรุง

การรถไฟฯ เพิ่มเที่ยวขบวนรถไฟชานเมือง ครอบคลุมทั้งสายตะวันออก-ตะวันตก-เหนือ-ใต้ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน รับมือชัตดาวน์กรุงเทพฯ ยืนยันความพร้อมให้บริการผู้โดยสารตามปกติ...

นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองอาจจะเกิดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2557 จะมีการปิดการจราจรหลายสายในเขตกรุงเทพมหานคร อาจจะทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน การรถไฟฯได้มีการวางแผนการขนส่งผู้โดยสารที่อาศัยในเขตรอบนอกและปริมณฑล เพื่อมิให้กระทบกับการเดินทางมาทำงานในเขตกรุงเทพหานคร โดยการรถไฟฯมีแผนจัดเดินขบวนรถไฟชานเมือง เพื่อรับ-ส่งผู้โดยสาร ในช่วงเวลาเร่งด่วน ช่วงเวลา 05.30 – 09.00 น. และ 15.00 – 20.00 00 น.

โดยขบวนรถจะออกจากสถานีต้นทางทุก 15 นาที ดังนี้สายเหนือ จากสถานี กรุงเทพ – รังสิต ไป-กลับ หยุดรับรับ-ส่งผู้โดยสารทุกสถานี รวมถึงป้ายหยุดรถสายตะวันออก จากสถานีกรุงเทพ – หัวตะเข้ ไป-กลับ หยุดรับรับ-ส่งผู้โดยสารทุกสถานี รวมถึงป้ายหยุดรถสายใต้ กรุงเทพ-บางซื่อ – ศาลายา และ ธนบุรี – ศาลายา ไป-กลับ หยุดรับรับ-ส่งผู้โดยสารทุกสถานี รวมถึงป้ายหยุดรถ

นอกจากนี้ ขบวนรถพิเศษที่วิ่งประจำในเส้นทางต่างๆ ประชาชนสามารถเลือกโดยสารได้ โดยจะต้องติดต่อขอรับตั๋วโดยสารก่อนขึ้นขบวนรถ ขณะเดียวกันการรถไฟฯ ยังอำนวยความสะดวก ใช้สถานีรถไฟเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้โดยสารและรถยนต์ รับ-ส่งการโดยสารต่อเนื่อง ดังนี้ สายเหนือ สถานีรังสิต มีที่จอดรถยนต์บริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง 300 คัน และหลังสถานีรังสิต 50 คัน และสถานีดอนเมือง มีที่จอดรถยนต์ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

สายตะวันออก สถานีหัวหมาก มีที่จอดรถยนต์ไว้รองรับประมาณ 120 คัน และสถานีหัวตะเข้ มีที่จอดรถยนต์ประมาณ 30 คัน ขณะเดียวกัน ได้ขอความร่วมมือใช้พื้นที่โรงเรียนและสถานที่ราชการในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 200 คันสายใต้ สถานีบางซ่อน มีที่จอดรถยนต์ไวรองรับประมาณ 150 คัน และพื้นที่ใกล้เคียงสถานีประมาณ 50 คัน สถานทีบางบำหรุ มีที่จอดรถยนต์ไวรองรับประมาณ 120 คัน สถานีชุมทางตลิ่งชัน มีที่จอดรถยนต์ไวรองรับประมาณ 120 คัน และสถานีศาลายา มีที่จอดรถยนต์ไวรองรับประมาณ 100 คันทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง.

การรถไฟฯ เพิ่มเที่ยวขบวนรถไฟชานเมือง ครอบคลุมทั้งสายตะวันออก-ตะวันตก-เหนือ-ใต้ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน รับมือชัตดาวน์กรุงเทพฯ ยืนยันความพร้อมให้บริการผู้โดยสารตามปกติ... 13 ม.ค. 2557 01:50 13 ม.ค. 2557 02:15 ไทยรัฐ