วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลุ่มพลังสีขาว ระยอง รวมตัวต้านรัฐประหาร

กลุ่มพลังสีขาว จ.ระยองกว่า 400 คน รวมตัวเรียกร้องยุติความรุนแรง ต้านปฏิวัติ รัฐประหาร เดินหน้าเลือกตั้ง ...

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. เวลา 19.00 น. กลุ่มพลังสีขาว ในจังหวัดระยองกว่า 400 คน ได้พากันออกมารวมกลุ่มที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแหลมทองระยอง เพื่อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงต่อต้านปฏิวัติรัฐประหารและปกป้องการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและให้มีการเลือกตั้ง


โดยกลุ่มพลังสีขาวที่เดินทางมาร่วมชุมนุมครั้งนี้มาจากหลากหลาย กลุ่มอาชีพในจังหวัดระยอง มีทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจเอกชน ประชาชนทั่วไปและนักเรียน นักศึกษา ซึ่งทุกกลุ่มต่างมีจุดมุ่งหมายในแนวเดียวกันที่จะเรียกร้องขอให้ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องหาทางออกร่วมกันด้วยแนวทางสันติและยุติปัญหาความรุนแรงที่จะก่อ ให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิวัติรัฐประหาร ซึ่งจะส่งผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเรียกร้องขอให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้

ซึ่งภายหลังแกนนำของกลุ่มพลังสีขาวได้อ่านประกาศเจตนารมณ์แล้ว ได้ร่วมกันปล่อยลูกโป่งสีขาวกว่า 400 ลูกขึ้นสู่ท้องฟ้า และจุดเทียน เพื่อแสดงพลังในเชิงสัญลักษณ์ ก่อนแยกย้ายกันกลับ.

 

กลุ่มพลังสีขาว จ.ระยองกว่า 400 คน รวมตัวเรียกร้องยุติความรุนแรง ต้านปฏิวัติ รัฐประหาร เดินหน้าเลือกตั้ง ... 13 ม.ค. 2557 01:34 13 ม.ค. 2557 01:52 ไทยรัฐ


advertisement