วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศอ.รส.เน้น ตร.'ไม่พกพาอาวุธ-อดทน'ถึงที่สุด'ชัตดาวน์'พรุ่งนี้

ศอ.รส. เน้น แนวทางปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งผบ.ตร. จนท.ต้องไม่พกอาวุธ-ขออดทนอดกลั้นถึงที่สุด ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การชุมนุมชัตดาวน์กทม. 13 ม.ค.นี้

วันที่ 12 ม.ค. พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ รองโฆษก ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.)  เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผอ.ศอ.รส. มีวิทยุสั่งการให้หน่วยปฏิบัติตามหลักสากล ดังนี้

ไม่อนุญาตให้กองร้อยควบคุมฝูงชน พกพาอาวุธปืนโดยเด็ดขาด ให้หน่วยจัดอุปกรณ์สนับสนุน คุ้มครองความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในกองร้อยควบคุมฝูงชน เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน ให้เพียงพอตามภารกิจ การใช้กำลังให้เป็นไปตามขั้นตอน ตามหลักสากล ตามความจำเป็นเหมาะสม โปร่งใส

เจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชน ให้ใช้ความอดทน อดกลั้น อย่างถึงที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างเงื่อนไขให้เกิดเหตุการณ์บานปลายตามมา ให้คำนึงว่าพี่น้องประชาชนทุกคน คือ คนไทย การคุ้มครองป้องกันกำลังพล ให้มีการจัดชุดป้องกัน และเผชิญเหตุ กองร้อยละ 8 นาย โดยออกคำสั่งมอบหมายภารกิจให้ชัดเจน และให้มีการฝึกซ้อมการปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ

พล.ต.ต.อนุชา กล่าวต่อ สำหรับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมฝูงชน ในการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยและสถานที่สำคัญ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านตรวจ และสายตรวจเคลื่อนที่ ให้ดำเนินการได้ตามความจำเป็นของสถานการณ์และในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งกรณีการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตาม ป.อาญา มาตรา 68

ทั้งนี้ ศอ.รส. อาจพิจารณาจัดกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษ หรือ ชุดระวังป้องกันและตอบโต้ สถานการณ์เข้าสนับสนุนการปฏิบัติ เพื่อคุ้มครองระวังป้องกันให้กับกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน ตามความจำเป็นของสถานการณ์ด้วย พร้อมทั้งได้ส่งหนังสือเชิญผู้แทน เข้าร่วมสังเกตการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ไปยังประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และโปร่งใส เพื่อความสงบสุขอีกด้วย

ศอ.รส. เน้น แนวทางปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งผบ.ตร. จนท.ต้องไม่พกอาวุธ-ขออดทนอดกลั้นถึงที่สุด ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การชุมนุมชัตดาวน์กทม. 13 ม.ค.นี้ 12 ม.ค. 2557 18:48 12 ม.ค. 2557 19:13 ไทยรัฐ