วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

5 กกต.ลงนาม ส่งหนังสือ จี้ นายกฯออกพรฎ.เลือกตั้งใหม่แล้ว

5เสือ กกต.ลงนาม ส่งหนังสือ จี้ นายกฯ ออก พรฎ.เลือกตั้งฉบับใหม่แล้ว แนะ หารือทุกพรรค หาข้อยุติ "ภุชงค์"ประกาศ ปิด สนง.ศูนย์ราชการ หลัง กปปส.ปิดถนนแจ้งวัฒนะ  รับ กกต.ต้องประชุมเซฟเฮาส์

วันที่ 12 ม.ค. นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. เปิดเผยภายหลัง การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า กรรมการการเลือกตั้งทั้ง 5 คน ได้ลงนามในหนังสือเพื่อขอเสนอความเห็น เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ต่อนายกรัฐมนตรีและได้นำส่งไปยังนายกรัฐมนตรีแล้ว

สำหรับ หนังสือดังกล่าว มีเนื้อหาเหมือนกับเหตุผล 6 ประการ ที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. เคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ ถึงเหตุผลที่รัฐบาลควรร่างพระราชกฤษฎีกาการ เลือกตั้งฉบับใหม่ และมีใจความสำคัญระบุว่า

"กกต.เห็นชอบให้ประธาน กกต.ในฐานะเป็นผู้ร่วมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฯ เสนอความเห็นว่า สมควรให้รัฐบาลเสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่ เพื่อให้โอกาสทุกพรรคการเมืองได้หารือร่วมกันและได้ข้อยุติในการเลือกตั้ง ที่เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย และทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม เมื่อยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ กกต.ก็ยังคงดำนินการจัดการเลือกตั้งต่อไปตามอำนาจหน้าที่"

ผู้สื่อข่าว ถามว่า หากรัฐบาลยังคงยืนยัน ที่จะให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 กพ. กกต.จะดำเนินการอย่างไร นายภุชงค์ กล่าวว่า กกต.จะต้องหารือกันอีกทีหนึ่ง ทั้งนี้ แม้ว่า กกต.จะทำหนังสือไปถึงรัฐบาลแล้ว หากยังไม่มีคำตอบใดๆ กลับมา กกต. ยังคงต้องเดินหน้าจัดการเลือกตั้งต่อไป ตาม พ.ร.ฎ.ที่ออกมา และแม้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะให้ประธาน กกต.เป็นผู่ร่วมรักษาการตาม พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง แต่อำนาจการตราพ.ร.ฎ. คือ รัฐบาลเท่านั้น

เมื่อถามว่า กังวลว่า จะถูกฟ้องร้องเอาผิดในภายหลัง หรือไม่ นายภุชงค์ กล่าวว่า ไม่กังวล คน กกต.ถูกฟ้องเป็นประจำ แต่เราปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความสุจริต และผู้ที่จะชี้ขาดในเรื่องนี้ คือ ศาลยุติิธรรม

"กกต.ประเมิน สถานการณ์กันทุกวัน ขณะที่การเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 มกราคมนี้นั้น กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานทั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย และสถานที่ลงคะแนน" เลขาธิการ กกต.กล่าว

นายภุชงค์ กล่าวว่า สำนักงาน กกต.ที่ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ จะปิดทำการหลังจากที่จะมีมวลชนปิดถนนแจ้งวัฒนะ โดยเจ้าหน้าที่จะกระจายตัวทำงานในสถานที่ต่างๆ บางคนทำงานที่บ้าน หรือย้ายไปยังสถานที่ที่จัดปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง เช่น นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี ส่วนกรรมการ กกต.จะประชุมหารือกัน ที่เซฟเฮาส์ ซึ่งเป็นความลับ.

5เสือ กกต.ลงนาม ส่งหนังสือ จี้ นายกฯ ออก พรฎ.เลือกตั้งฉบับใหม่แล้ว แนะ หารือทุกพรรค หาข้อยุติ "ภุชงค์"ประกาศ ปิด สนง.ศูนย์ราชการ หลัง กปปส.ปิดถนนแจ้งวัฒนะ รับ กกต.ต้องประชุมเซฟเฮาส์ 12 ม.ค. 2557 18:22 12 ม.ค. 2557 19:07 ไทยรัฐ