วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ลำปาง'ประกาศ 100 วันอันตรายคุมปัญหาไฟป่า

ลำปางเตรียมประกาศ 100 วันอันตราย ดีเดย์ 27 ม.ค. ถึง 5 พ.ค.57 เพื่อดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นทั้งมาตรการทางกฎหมายและทางสังคม...

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่ จ.ลำปาง นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดลำปาง เผยว่า การป้องกันปัญหาไฟป่า และหมอกควันจังหวัดลำปางใน ปี 57 นายธานินท์ สุภาแสน ผวจ.ลำปาง ได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ 2550 โดยสั่งการให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันจังหวัดลำปางทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพดำเนินมาตรการเชิงรุกไม่ให้มีการเผาในพื้นที่เสี่ยงร่วมกับการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งเตือน สถานการณ์หมอกควันไฟป่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อหลัก สื่อออนไลน์ และเครือข่ายส่วนราชการต่างๆ อีกทั้งให้ระดมสรรพกำลังจากทุกภาค ส่วนเฝ้าระวังและลาดตระเวนอย่างเข้มข้นให้หน่วยงานสาธารณสุขเผยแพร่ข้อมูล และความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยให้ปฏิบัติตนในช่วงวิกฤติการณ์หมอกควันอย่างปลอดภัย

นายสุรพล กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันใน จ.ลำปาง เมื่อปี 2556 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางรายงานการเกิดไฟป่า ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 55-5 มิ.ย. 56 เกิดไฟป่าขึ้น 304 ครั้งมีพื้นที่ถูกไฟไหม้เกือบ 2 พันไร่โดยเฉพาะเดือนมีนาคมสถานการณ์จะรุนแรงและต่อเนื่องพบการเกิด Hot Spot ขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่การเกษตร กว่า 540 ครั้งพบสูงสุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สาเหตุมาจากการลักลอบเผาพื้นที่ป่า และเผาพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 10 เกินมาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถึง 28 วัน โดยค่าสูงสุดเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 56 อยู่ที่ 351 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีช่วงค่าที่ PM 10 เกิดมาตรฐานเกินต่อเนื่อง 11 วัน ระหว่างวันที่ 21-31 มี.ค. 56 และปีนี้แนวโน้มการเกิดไฟป่าจะรุนแรงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศหนาวและแห้งแล้งจึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือจากประชาชนชาวลำปางทุกภาคส่วน.

ลำปางเตรียมประกาศ 100 วันอันตราย ดีเดย์ 27 ม.ค. ถึง 5 พ.ค.57 เพื่อดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นทั้งมาตรการทางกฎหมายและทางสังคม... 12 ม.ค. 2557 14:48 12 ม.ค. 2557 15:20 ไทยรัฐ