วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

10 ปีไฟใต้

เหตุการณ์ไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ จ.ยะลา จ.นราธิวาส และ จ.ปัตตานี กับอีก 4 อำเภอของ จ.สงขลา ครบรอบ 10 ปีไปเมื่อวันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้าหรือ

กอ.รมน.ภ.4 สน. สรุปเหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2547 จนถึงวันที่ 3 ม.ค.2557

เกิดเหตุการณ์ทั้งสิ้น 8,540 เหตุการณ์ ส่งผลให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ ครู และผู้นำศาสนา บาดเจ็บและเสียชีวิตรวม 15,317 ราย แยกเป็นบาดเจ็บ 9,965 ราย

เสียชีวิต 5,352 ราย!

ผู้เสียชีวิตแบ่งเป็นตำรวจ 312 นาย ทหาร 499 นาย อาสาสมัครรักษาดินแดน 181 นาย บุคลากรทางการศึกษา 187 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 200 คน ผู้นำศาสนา ประชาชน และอื่นๆ 3,574 คน ผู้ก่อเหตุรุนแรง 399 คน

พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการ กอ.รมน.ภ.4 สน.แถลงว่า ภาพรวมสถานการณ์ที่ผ่านมาพบสถิติการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สูงสุดในปี 2550 จำนวน 1,669 ครั้ง

จากนั้นจะค่อยๆลดลงมาตามลำดับเหลือเพียง 615 ครั้งในปี 2556

ทั้งนี้ เป็นเพราะการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องมาตรการเชิงรุกด้วยการบังคับใช้กฎหมาย การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและไม่ย่ำยีความเป็นมนุษย์

รวมทั้งการใช้มาตรการเชิงรับโดยการเข้าควบคุมพื้นที่

มุ่งเน้นบูรณาการกลไกแก้ปัญหา

ทั้งงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาให้เป็นเอกภาพมากขึ้น สามารถสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐโดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่มากขึ้น

จากการแถลงสรุปได้ว่า ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี 2556 ที่ผ่านมาดีขึ้น

ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จึงต้องให้กำลังใจทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ และการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสูญเสียเท่านั้น

10 ปีที่ผ่านมา “ไฟใต้” ได้สร้างความสูญเสียอื่นๆ ทั้งสูญเสียทรัพย์สิน สูญเสียโอกาสในการดำรงชีวิต และสูญเสียการพัฒนาในทุกรูปแบบ

ดังนั้น ไม่ใช่ทหาร ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นที่ต้องทำหน้าที่ในการดับ “ไฟใต้”

แต่เป็นหน้าที่ของทุกโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่.


“เพลิงมรกต”
pluengmorakot@thairath.co.th

12 ม.ค. 2557 11:33 12 ม.ค. 2557 11:33 ไทยรัฐ