วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปิริตปลัด สธ.

โดย

ก่อนถึงวันนี้วันที่มีการยกระดับการชุมนุมของ กปปส. มีความเคลื่อนไหวหลายประการจากหลายกลุ่มในสังคมที่มีคุณค่าควรแก่การกล่าวขานถึง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวของ ประชาคมสาธารณสุข ที่ส่วนใหญ่เป็นแพทย์และพยาบาลและเป็นข้าราชการของแผ่นดิน

คำประกาศล่าสุดของประชาคมสาธารณสุข ที่มี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้นำนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นที่รับทราบกันอยู่แล้วอย่างกว้างขวางในสื่อต่างๆแต่ก็สมควรที่จะนำมาบันทึกไว้อีกครั้งหนึ่งดังนี้

1.ประชาคมสาธารณสุขขอย้ำจุดยืนที่จะให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง 2.ประชาคมสาธารณสุขเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกโดยทันที เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการปฏิรูปที่เป็นกลางและยุติธรรม 3.ประชาคมสาธารณสุขมีความเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศแล้ว จึงยืนยันที่จะไม่ทำงานกับรัฐบาลชุดนี้ 4.ประชาคมสาธารณสุขยืนยันที่จะทำงานให้บริการดูแลประชาชนบนพื้นฐานจริยธรรมวิชาชีพอย่างเต็มที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ 5.ประชาคมสาธารณสุขพร้อมที่จะแสดงออกทุกวิถีทางเพื่อยืนยันจุดยืนดังกล่าวและขอเชิญชวนประชาคมทุกกระทรวง ทบวง กรม ออกมาแสดงจุดยืนร่วมกัน

นี่คือความกล้าหาญและความจริงใจของทุกผู้คนที่ประกอบกันเป็นประชาคมสาธารณสุขที่เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมก็สามารถรวมพลังกันได้อย่างเหนียวแน่นแข็งแกร่งโดยไม่หวั่นเกรงพิษภัยหรือผลกระทบใดๆ

แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เกินความคาดหมายใดๆเมื่อฝ่ายการเมืองคือ นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ ผู้ที่พ้นไปแล้วจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพียงแต่ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็นตามรัฐธรรมนูญ ได้แสดงอาการความไม่พอใจที่เก็บเอาไว้ไม่อยู่และออกมาระบุว่าจำเป็นจะต้องตรวจสอบหรือสอบสวนเรื่องนี้

ที่จริงก็ไม่ต้องตรวจสอบหรือสอบสวนใดๆเพราะแถลงการณ์ของประชาคมสาธารณสุขคราวนี้แสดงออกมาชัดแจ้งแล้วว่าอะไรเป็นอะไร

ถึงไม่พอใจอย่างไรก็คงทำอะไรไม่ได้  เพราะจะโยกย้ายไล่ออกข้าราชการไปตามอำเภอใจเหมือนสมัยยังมีอำนาจอยู่ก็เห็นจะยาก

แล้วคิดหรือว่าบุคลากรทางสาธารณสุขคือบรรดาแพทย์พยาบาลเหล่านี้จะหวั่นเกรงหรือไม่มีทางไปเมื่อถึงวันนั้น

แพทย์พาณิชย์ อย่าง หมอประดิษฐ์ ไม่มีวันรู้จักหรือเข้าใจใน ความกล้าหาญทางจริยธรรม ของชาวคณะประชาคมสาธารณสุข ที่มี หมอณรงค์ เป็นแกนนำได้แสดงออกมา

บันทึกเรื่องนี้ไว้เป็นแบบอย่างอันดีสำหรับข้าราชการทั้งหลายให้ตระหนักว่าถึงเวลาแล้วที่จะลุกขึ้นมายืนอยู่กับความเป็นจริงในสังคมเสียที.


“ซี.12”

12 ม.ค. 2557 11:30 ไทยรัฐ