วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Chemical stressors/contaminants/discharge

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดเหตุสารเคมี ‘4– methylcyclohexane methanol’ หรือ ‘4-เมทิลไซโคลเฮกเซน เมทานอล’ รั่วลงไป

ปนเปื้อนน้ำในแม่น้ำเอลค์ จนน้ำกลายเป็นสีเขียวอมน้ำเงิน ส่งผลให้พื้นที่ 9 เมือง ในรัฐเวสต์ เวอร์จิเนียร์ของสหรัฐฯ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตภาวะฉุกเฉิน  ซึ่งรัฐสั่งห้ามใช้น้ำประปาที่ปนเปื้อนนี้ชำระล้างร่างกาย ถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่มากมายขนาดไหน

ศัพท์แสงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนั้น ระยะหลังนี้มีการใช้กันบ่อยมากขึ้นนะครับ อย่างเช่น ‘chemical stressors’ เคม'มิเคิล สเทรส’เซอส คำนี้หมายถึง สารเคมีก่อเหตุ หรือสารเคมีที่ก่อผลกระทบ เป็นสารเคมีก่อเหตุที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

Contaminant คันแทม’มิเนิทฺ คือ สิ่งเจือปน หรือ สารปนเปื้อน เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์  หรือ สารมลพิษที่ปรากฏอยู่ในน้ำ อากาศหรือดิน “John used a filter to remove contaminants from the drinking water last night.” จอห์นใช้เครื่องกรองเพื่อขจัดสิ่งเจือปนออกจากน้ำดื่มเมื่อคืนนี้

The Environmental Management Act prohibits the discharge of waste to the environment unless specifically authorized by the Ministry of Natural Resources and Environment. พ.ร.บ.การจัดการสิ่งแวดล้อมห้ามการปล่อยของเสียที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเท่านั้น ‘discharge’ หมายถึง การไหลของน้ำผิวดิน จากทั้งลำห้วย คลอง หรือน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งอากาศจากระบบระบายอากาศ ครับ.


คุณนิติ นวรัตน์

12 ม.ค. 2557 11:28 12 ม.ค. 2557 11:28 ไทยรัฐ