วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ให้ปัญหาแก้ปัญหากันเอง?

ให้ปัญหาแก้ปัญหากันเอง?

โดย
13 ม.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

ยิ่งใกล้จะถึง “วันปิดกรุงเทพฯ” ก็ยิ่งมีกลุ่มหรือองค์กรหลากหลายแสดงความวิตกกังวล และเสนอทางออกมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอแนะรัฐบาลให้ออกพระราชกฤษฎีกาเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อน  เพราะถึงจะเดินหน้าเลือกตั้งตามกำหนดเวลา ก็เปล่าประโยชน์เพราะเปิดประชุมสภาไม่ได้ และถูกฟ้องเป็นโมฆะ

กกต.อ้างถึงเหตุผลในการเลื่อนการเลือกตั้ง 6 ข้อ เช่น จะได้ ส.ส.ไม่ถึง95% และเปิดประชุมสภาไม่ได้ เพราะไม่มีผู้สมัครใน 28 เขต และในอีก 22 เขต มีผู้สมัครเพียงคนเดียว อาจได้คะแนนเสียงไม่ถึง 20% ของผู้มีสิทธิ์ อาจขาดกรรมการประจำหน่วยนับแสนคน และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็ชี้ ว่าอาจไม่คุ้มค่างบเลือกตั้ง 3,885 ล้านบาท

ส่วนกลุ่มที่เสนอแนะทางออกให้ประเทศมีมากมายหลายองค์กร กลุ่ม 25 องค์กรธุรกิจเรียกร้องให้จัดตั้งคณะปฏิรูป แห่งชาติ และผลักดันรัฐบาลออกพระราชกำหนดองค์กรปฏิรูปประเทศ ขณะที่เครือข่าย2 เอาไม่เอา เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพการใช้สิทธิเลือกตั้งคัดค้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ คัดค้านรัฐประหาร และสนับสนุน ปฏิรูปตามวิถีประชาธิปไตย

ทุกฝ่ายต่างสนับสนุนการเลือกตั้ง และการปฏิรูปประเทศ แต่มีเงื่อนไขต่าง กัน กปปส.ยืนยันต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง แต่บางกลุ่มเห็นว่าปฏิรูปไปพร้อมๆ กับการเลือกตั้งก็ได้ แต่มีปัญหาว่าทำอย่างไรจึงจะให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่า จะมีการปฏิรูปประเทศโดยอิสระ ปราศจากอิทธิพลของระบอบทักษิณ และมีองค์กรที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่สภาปาหี่

วิกฤติการเมืองในขณะนี้จึงติดกับทางตัน เชื่อว่ารัฐบาลจะยืนกรานเลือกตั้งเดินหน้าต่อไป โดยอ้างบทบัญญัติของรัฐธรรม-นูญ นับเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นั่งกอดรัฐธรรมนูญเหนียวแน่น ทั้งๆ ที่รัฐบาลไม่เคยสนใจรัฐธรรมนูญ และกระทำการหลายอย่างที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูก กล่าวหาฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ จนถูกฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอื่นๆ

ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือการดำเนินโครงการต่างๆ ของรัฐบาล เช่น โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ก็ไม่ยอมรับฟังความเห็นของประชาชนอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ หรือ พ.ร.บ. กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ก็อ้างว่าไม่ใช่เงินของแผ่นดิน แต่เป็นเงินนอกงบประมาณ จึงไม่ต้องทำตามรัฐธรรมนูญ และยากต่อการตรวจสอบ

ขณะที่วิกฤตการณ์การเมืองอยู่ในทางตัน หาทางออกไม่ได้ตามวิถีที่ทุกฝ่ายยอมรับ หลายฝ่ายจึงมองไปที่ผู้นำกองทัพ ที่จะเป็นคนกลางหาทางออกให้แก่ประเทศ หรือมิฉะนั้นก็ต้องปล่อยให้ปัญหาแก้ปัญหาด้วยตัวมันเองเช่น รอให้ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนายกรัฐมนตรี ในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว และบังคับให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ต้องลาออกใดๆ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้