วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ม.ธรรมศาสตร์' ปิดเรียน-งดทำการ 13-15 ม.ค.เลี่ยงม็อบ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สั่งหยุดการเรียนการสอน การทำงาน และงดติดต่อราชการ ที่ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 13-15 ม.ค. เลี่ยงม็อบ กปปส.ชัตดาวน์ กทม. ส่วนที่ศูนย์รังสิต ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณบดี...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในวันที่ 13-15 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นที่ชัดเจนว่า กลุ่ม กกปส. และชุมนุมประชาชนกลุ่มต่างๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้มีการนัดหมายชุมนุมใหญ่ขึ้นในบริเวณต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้น ไป อันทำให้คิดคาดได้ว่าจะมีผลกระทบรุนแรงต่อการปฏิบัติราชการและการเดินทางไป และกลับของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โดยเฉพาะผู้ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะต้องเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ หรือที่ศูนย์รังสิต นอกจากนี้ สถานการณ์ที่มีการชุมนุมมวลชนเป็นจำนวนมาก อาจมีความเสี่ยงที่จะมีการใช้ความรุนแรงในระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต ดังนี้

1. ให้หยุดการเรียนการสอน การทำงาน และงดติดต่อราชการที่ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 13-15 มกราคม 2557 ยกเว้นบุคลากรที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายหน้าที่ให้ต้องปฏิบัติเป็นการเฉพาะไว้แล้ว

2. สำหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ในวันที่ 13-15 มกราคม 2557 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณบดี/ผู้อำนวยการ สำนักและสถาบัน โดยขอให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาติดต่อสอบถามไปยังคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด กรณีคณะ/หน่วยงานใดที่ศูนย์รังสิตมีการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าวก็ขอให้ผ่อนปรนเรื่องการเช็กชื่อนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียน ทั้งนี้ไม่สมควรจัดให้มีการสอบของนักศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย

3. บุคลากรที่มีที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร หรือบริเวณใกล้เคียงแต่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานที่ศูนย์รังสิต และมีอุปสรรคไม่สามารถเดินทางไปได้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีไป โดยไม่ถือเป็นวันลา

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สั่งหยุดการเรียนการสอน การทำงาน และงดติดต่อราชการ ที่ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 13-15 ม.ค. เลี่ยงม็อบ กปปส.ชัตดาวน์ กทม. ส่วนที่ศูนย์รังสิต ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณบดี... 11 ม.ค. 2557 15:50 11 ม.ค. 2557 16:02 ไทยรัฐ