วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.หน่วยรบพิเศษ รับห่วงสถานการณ์บ้านเมือง

ผบ.หน่วยรบพิเศษ เปิดใจเป็นห่วงต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน แสดงจุดยืนจะปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของท่าน ผบ.ทบ. พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างเท่าเทียม บนพื้นฐาน "ทุกคน คือ คนไทย"...

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พลโทเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ผบ.นสศ.) จังหวัดลพบุรี ให้สัมภาษณ์ แสดงจุดยืนของทหารหน่วยรบพิเศษ หลังร่วมงานวันเด็ก ที่สวนสัตว์จังหวัดลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยระบุว่า หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และขอยืนยันว่ากำลังพลของ นสศ. และหน่วยขึ้นตรงทุกระดับ มีความเข้าใจและเห็นใจต่อแรงกดดันต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเชื่อมั่นในจุดยืนและการตัดสินใจของท่าน ผบ.ทบ. ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง กองทัพบกเป็นกองทัพของประชาชนชาวไทยทุกคน และจะรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางความคิดของประชาชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ทหารจำเป็นต้องระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เพราะอาจจะทำให้บางฝ่ายนำไปสร้างเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง อันอาจจะเป็นผลทำให้เกิดความแตกร้าวในหมู่พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยขอให้ทุกฝ่ายอย่าได้คิดแต่มุ่งไปสู่ชัยชนะเพียงอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ขอให้ทุกฝ่ายได้น้อมนำพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ปี 2535 ตอนหนึ่งว่า จะมีประโยชน์อะไรที่จะทนงตนว่าตัวเองชนะ เวลายืนอยู่บนกองซากปรักหักพัง และเห็นว่าถึงเวลาที่คนไทยทุกคนจะต้องเสียสละ คือ เสียสละอะไรที่อยากได้ อะไรที่อยากเป็น เพื่อป้องกันการสูญเสียที่เกิดขึ้น

พลโทเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม นสศ. ขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของท่าน ผบ.ทบ. ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวินัยของทหารอย่างเคร่งครัด จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน เสียสละและอดกลั้นต่อสถานการณ์ และจะเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐานที่ว่า ทุกคน คือ คนไทย.

ผบ.หน่วยรบพิเศษ เปิดใจเป็นห่วงต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน แสดงจุดยืนจะปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของท่าน ผบ.ทบ. พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างเท่าเทียม บนพื้นฐาน "ทุกคน คือ คนไทย"... 11 ม.ค. 2557 15:49 11 ม.ค. 2557 16:46 ไทยรัฐ