วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กปปส.เมืองคอน'เหมา 10 คันรถบัสขึ้น'ชัตดาวน์กรุงเทพฯ'

มวลมหาประชาชนจากนครศรีธรรมราช เหมา 10 คันรถบัสขึ้น "ชัตดาวน์กรุงเทพฯ" ด้านมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดทางดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามความเหมาะสม...

วันที่ 11 ม.ค. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มมวลมหาประชาชนจาก จ.นครศรีธรรมราช แต่ละพื้นที่ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าเข้า กทม. โดยใน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้มีรถบัสขนาดใหญ่ จำนวน 10 คัน จอดรอรับผู้โดยสารเพื่อร่วมเดินทาง 2 จุด คือ ที่บริเวณหน้าศาลาประดู่หก ถนนราชดำเนิน และบริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ทั้งนี้ แต่ละจุดจะมีกลุ่มมวลมหาประชาชน พร้อมกระเป๋าสัมภาระที่จะสามารถดำรงชีวิตไว้ล่วงหน้าที่ กทม.ได้ คาดว่ามีประชาชนทั้ง 2 กลุ่มนี้ ไม่ต่ำกว่า 2 พันคน ขณะที่ต่างอำเภอได้ทยอยกันเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเช่นกัน โดยในช่วงบ่ายจะมีมวลมหาประชาชนเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งมีการกำหนดไว้ให้ขึ้นตามจุดที่ได้มีการกำหนดไว้

นอกจากนี้ มีรายงานข่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือด่วนที่สุด จากส่วนการเจ้าหน้าที่ มวล.ที่ ศธ 570402/128 ลว.10 ม.ค. 2557 ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การเปิดโอกาสให้คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามความเหมาะสม

หนังสือระบุว่า ด้วยในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนี้ ประชาชนเรียกร้องความเป็นธรรม ความยุติธรรม และความเสมอภาคในการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อก้าวไปสู่การปกครองประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ และต้องการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ฉะนั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันหลักอีกสถาบันหนึ่ง ที่ประชาชนหรือสังคมต้องการเห็นการปฏิรูปประเทศไทย โดยมีนักวิชาการ ปัญญาชน เข้ามามีส่วนร่วม และเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่รักษาไว้ซึ่งสิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชน์ของประชาชน สอดคล้องตามมาตรฐานจริยธรรม อันเป็นค่านิยมหลักของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามความเหมาะสม ในวันที่ 13 ม.ค. 2557 โดยมหาวิทยาลัยยัง "เปิดทำการในวันดังกล่าว" และจะต้องบริหารจัดการเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชน อย่าให้เกิดความขัดข้อง โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยกลุ่มคณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จะออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยในช่วงเย็นวันนี้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม "Shut Down Bangkok" ในวันที่ 13 ม.ค.

มวลมหาประชาชนจากนครศรีธรรมราช เหมา 10 คันรถบัสขึ้น "ชัตดาวน์กรุงเทพฯ" ด้านมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดทางดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามความเหมาะสม... 11 ม.ค. 2557 12:03 11 ม.ค. 2557 13:21 ไทยรัฐ