วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'กปปส.เมืองคอน'เหมา 10 คันรถบัสขึ้น'ชัตดาวน์กรุงเทพฯ'

'กปปส.เมืองคอน'เหมา 10 คันรถบัสขึ้น'ชัตดาวน์กรุงเทพฯ'

  • Share:

มวลมหาประชาชนจากนครศรีธรรมราช เหมา 10 คันรถบัสขึ้น "ชัตดาวน์กรุงเทพฯ" ด้านมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดทางดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามความเหมาะสม...

วันที่ 11 ม.ค. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มมวลมหาประชาชนจาก จ.นครศรีธรรมราช แต่ละพื้นที่ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าเข้า กทม. โดยใน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้มีรถบัสขนาดใหญ่ จำนวน 10 คัน จอดรอรับผู้โดยสารเพื่อร่วมเดินทาง 2 จุด คือ ที่บริเวณหน้าศาลาประดู่หก ถนนราชดำเนิน และบริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ทั้งนี้ แต่ละจุดจะมีกลุ่มมวลมหาประชาชน พร้อมกระเป๋าสัมภาระที่จะสามารถดำรงชีวิตไว้ล่วงหน้าที่ กทม.ได้ คาดว่ามีประชาชนทั้ง 2 กลุ่มนี้ ไม่ต่ำกว่า 2 พันคน ขณะที่ต่างอำเภอได้ทยอยกันเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเช่นกัน โดยในช่วงบ่ายจะมีมวลมหาประชาชนเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งมีการกำหนดไว้ให้ขึ้นตามจุดที่ได้มีการกำหนดไว้

นอกจากนี้ มีรายงานข่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือด่วนที่สุด จากส่วนการเจ้าหน้าที่ มวล.ที่ ศธ 570402/128 ลว.10 ม.ค. 2557 ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การเปิดโอกาสให้คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามความเหมาะสม

หนังสือระบุว่า ด้วยในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนี้ ประชาชนเรียกร้องความเป็นธรรม ความยุติธรรม และความเสมอภาคในการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อก้าวไปสู่การปกครองประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ และต้องการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ฉะนั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันหลักอีกสถาบันหนึ่ง ที่ประชาชนหรือสังคมต้องการเห็นการปฏิรูปประเทศไทย โดยมีนักวิชาการ ปัญญาชน เข้ามามีส่วนร่วม และเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่รักษาไว้ซึ่งสิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชน์ของประชาชน สอดคล้องตามมาตรฐานจริยธรรม อันเป็นค่านิยมหลักของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามความเหมาะสม ในวันที่ 13 ม.ค. 2557 โดยมหาวิทยาลัยยัง "เปิดทำการในวันดังกล่าว" และจะต้องบริหารจัดการเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชน อย่าให้เกิดความขัดข้อง โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยกลุ่มคณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จะออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยในช่วงเย็นวันนี้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม "Shut Down Bangkok" ในวันที่ 13 ม.ค.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้